Kommuneøkonomi

Kutter ytterligere 71 millioner kroner i helse- og omsorg

Administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan ble lagt fram fredag formiddag.

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg orienterer om kommunens budsjett og økonomiplan.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Til tross for at helse- og omsorgssektoren gikk med 90 millioner i underskudd i 2017, forventer administrasjonssjef Britt Elin Steinveg at sektoren i tillegg skal hente inn 71 millioner fram mot 2019.

Regnskapet for første kvartal viser at alle hjemmetjenesteenhetene allerede nå viser røde tall. Likevel mener Steinveg at det er realistisk å nå målsettingen om ytterligere reduksjon for neste år.

– Kommunestyret vedtok ei tiltakspakke for å få helse- og omsorgstjenesten i balanse i mars i år, vi forventer at den vil gi resultater, sier Steiveg.

LES OGSÅ: 150 ansatte i hjemmetjenesten får ny hovedbase og kutt i budsjettet (for abonnenter)

Ingen flere sykehjemsplasser

En PWC-rapport fra 2015 viste at det var behov for flere institusjonsplasser, og spesielt sykehjemsplasser, for å få helse- og omsorgsbudsjettet i balansen. Når Otium står ferdig, vil det være de første nye sykehjemsplassene bygget i Tromsø på 12 år.

Steinveg sier likevel at det ikke er planlagt flere sykehjemsplasser i Tromsø i neste økonomiplanperiode.

– Den høye investeringstakten må tas ned for at kommunen ikke skal bli for sårbar for renteendringer, sier administrasjonssjefen.

Setter av på fond

Administrasjonssjefen foreslår å sette av ytterligere 117 millioner i disposisjonsfond for Tromsø kommune fram mot 2019, som da vil øke til 376 millioner kroner, og vil holde eiendomsskatten på uendret nivå.

– Realistisk budsjett

– Vi trenger en buffer mot rentesvingninger, og det er forventet at driftsoverskuddet vil gå ned i perioden som kommer. Vi forslår derfor å holde eiendomsskatten på samme nivå.

– Jeg mener vi legger fram et realistisk og ansvarlig budsjett. Det er stramt, både på drift og investeringer, men vi klarer likevel å prioritere viktige formål, sier Steinveg på kommunens hjemmeside.