Skal undersøke reisevanene til folk i Tromsø

Undersøkelsen skal gjøres i forbindelse med utredningen av fremtidens innfartsveier til Tromsø.

SPØRREUNDERSØKELSE: Stina Arntzen Lyngedahl er en av studentene som skal intervjue passasjerer. Foto: Nils Petter Rusånes/Statens vegvesen 

nyheter

I tiden fremover kan reisende med hurtigbåt og ferge til og fra Tromsø møte på studenter med spørreskjema. Det er Statens vegvesen og fylkeskommunen som står bak undersøkelsen som er gitt i oppdrag av Samferdselsdepartementet. De ønsker å finne ut av hvilke behov de reisende har. Dette er en del av arbeidet med utredningen av fremtidige innfartsveier til byen.

– Vi har blant annet gjennomført lignende undersøkelser i Lofoten og Vesterålen tidligere, og de har gitt oss nyttig kunnskap om reisevaner og behov, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Nils Petter Rusånes, i en pressemelding.

Hvorfor reiser du med båt?

De kommer blant annet til å spørre om passasjerer velger båten fordi det er raskt eller komfortabelt, om de reiser til jobb eller av andre grunner, og hvor fornøyde de er.


Passasjerer velger snarveier fremfor å følge instruksene

Flere hurtigbåtpassasjerer velger å hoppe over gjerdet ved havneterminalen fremfor å følge instruksene.

 

Det er studenter som skal gjennomføre undersøkelsen. Det blir gjort ved hjelp av et spørreskjema som blir utdelt til passasjerene.

– Jeg håper alle reisende vil bidra med informasjon, slik at vi får et best mulig grunnlag når vi skal vurdere fremtidens veinett og transporttilbud, sier Rusånes.

Ny undersøkelse til høsten

Strekningene undersøkelsen vil bli gjennomført på er Olderdalen-Lyngseidet, Svensby-Breivikeidet og Botnhamn-Brensholmen. Undersøkelsen er allerede i gang og vil gjennomføres gjennom hele sommeren. Til høsten vil studentene igjen legge ut på hurtigbåtene og fergene for å gjennomføre en ny undersøkelse og dermed kartlegge forskjellene i reisevanene på sommeren og resten av året.


Nå er havneterminalen åpnet

– Blir det viktigste knutepunktet i Nord-Norge

Fredag ettermiddag ble den nye havneterminalen offisielt åpnet.