Klager på høner og hane

En beboer på Kvaløysletta har sendt en formell klage til kommunen der han protesterer mot at hans nærmeste nabo har skaffet høns.

TIL SJENANSE: En huseier på Kvaløysletta klager på at hans nærmeste nabo har skaffet seg høns – og en hane – som er til stor sjenanse for naboskapet. 

nyheter

De to naboene bor i et relativt tettbebygd boligfelt, og ifølge klageren så er dette i strid med kommunens retningslinjer for husdyrhold.


Tørt og varmt vær til tross – liten skogbrannfare i Tromsø

Vi er inne i årets desidert varmeste periode, men vi slipper unna skog- og gressbrannfaren som herjer store deler av landet.

 

Eieren av fjørfeene har også skaffet seg en hane, og det er denne som ifølge klageren er det største problemet.

«Hanens galing er ikke konsekvent, slik at det er umulig å forberede seg på den høye lyden. Dette har helt klart ført til dårligere levevilkår i vårt hjem», skriver klageren.


Denne soppen er kun funnet ett sted i verden. Så dukket den opp i Tromsø.

Unni Bjerke Gamst har gjort en iherdig innsats for å avdekke hvilken sopptype hun fant i nærområde sitt. Nå kjemper hun for at den skal overleve.

 

Fra kommunens side har man svart på brevet, men har samtidig unnskyldt seg med at de ansvarlige saksbehandlerne er på ferie – og at det derfor ikke vil bli gjort noe med saken før et stykke ut i august.