Får tre millioner til utsmykking av nybygget

Statsbygg stiller tre millioner kroner til disposisjon for kunst til nybygget for lærerutdanning ved UiT – Norges arktiske universitet.

NYBYGG: Lærerutdanningens nybygg blir liggende vis-à-vis Norges fiskerihøgskole (til venstre) på campus i Breivika. Bygget blir på seks etasjer med et samlet areal på rundt 10.000 kvadratmeter. Illustrasjon: Filter Arkitekter 

nyheter

Det går fram av et oppdragsbrev fra Statsbygg til KORO (kunst i det offentlige rom).

Nybygget blir på 10.839 kvadratmeter og er forventet ferdig mai 2020.

– Statsbygg har valgt å plassere kunstprosjektet i kategori 3 som gir en faktor på 0,75 prosent av styringsrammen, heter det i oppdragsbrevet.