Klager på helikopterstøy: – Flyr ut og inn som det passer dem

Naboene mener det er belastende.
nyheter

En nabo til helikopterlandingsplassen ved UNN klager i en e-post til Luftfartstilsynet at ambulansehelikopteret «flyr inn/ut akkurat som det passer dem og påfører oss som nære naboer unødvendig belastning».

Det har heller ikke blitt noen bedring etter at ny operatør overtok i sommer. Luftfartstilsynet svarer at de har tatt opp saken med dagens operatør, men at med bruk av annen maskin enn Lufttransport «vil noe endrede operasjonsmønster måtte påregnes».