Fylkesmannen satte foten ned. Nå setter de i gang nytt planarbeid

Tidligere i sommer ga fylkesmannen tommelen ned for kommunens reguleringsplan for Stakkevollveien. Nå er arbeidet med en ny plan i full gang.

NEDSLITT: Stakkevollveien mellom Kullkransvingen og Tverrforbindelsen er i sårt behov for oppgradering. Arbeidet med dette har stått i stampe i flere år på grunn av uenighet om reguleringsplanen for området. Foto: Kristina Schoeder, WSP. 

nyheter

Det sier direktør for byutvikling i kommunen, Mette Mohåg.


Fylkesmannen stanser gigantplaner for Stakkevollveien

Etter flere års klagebehandling har nå «dommen» kommet fra fylkesmannen: Kommunens reguleringsplan godkjennes ikke på grunn av omfattende saksbehandlingsfeil.

 

Hun forteller at man internt i kommunen har satt i gang arbeidet med å få på plass en reguleringsplan for veien – og at man håper på å få denne til politisk behandling allerede tidlig i høst.

Saksbehandlingsfeil

– Jeg vil helst ikke tidfeste når vi kan sende planen fra oss, men vi håper på å være i stand til å gjøre det i løpet av kort tid, sier hun til iTromsø.

OPTIMISTISK: Direktør for byutvikling, Mette Mohåg, sier at hun håper på fortgang i det videre planarbeidet med Stakkevollveien. – Vi håper på å kunne fremme en ny reguleringsplan tidlig i høst, sier hun. Foto: Ronald Johansen 

Fylkesmannen refuserte den tidligere reguleringsplanen for veien med argumentet at det var gjort en rekke saksbehandlingsfeil knyttet til klager og innsigelser fra grunneiere langs veien.

Til iTromsø sa Mohåg den gang at hun ikke var enig med fylkesmannen, men at man var nødt til å like fullt starte en ny prosess.

Skal i dialogmøter

– Vi skal nå dialog med grunneierne for å komme til enighet om hvordan planen skal bli, sier Mohåg i dag.

TRAFIKKSIKRING: I forslaget til hvordan «nye» Stakkevollveien skal se ut så skisseres det flere nye kjørefelt, busstraseer og gang- og sykkelstier. Ill: Asplan Viak 

Reguleringsplanen som fylkesmannen underkjente har vært gjennom politisk behandling to ganger – og kommunestyret har sagt ja i 2015 og 2017 til planene for en oppgradering av den nedslitte veien.

Utsetter planen for Stakkevollveien: - Det er en kompleks sak

Kommunedelplanen for Stakkevollveien kommer ikke til behandling i formannskapet innen første kvartal slik administrasjonen tidligere har antydet.

 

Mohåg sier at det ennå ikke er helt avklart om man vil basere den kommende planen på de allerede vedtatte planene, eller om man vil løfte ut enkeltelementer som er omstridte slik at man kan få godkjent en plan for resten av strekningen.

En rekke tiltak

Reguleringsplanen gjelder veistrekningen mellom Kullkransvingen og Tverrforbindelsen og omfatter blant annet flere kjørefelt, gang- og sykkelstier, kollektivtraseer og andre trafikksikringstiltak.

Etter møtet med grunneierne skal man internt i kommunen legge en tidsplan for det videre planarbeidet. Når det har skjedd så vil politikerne vedta om denne planen skal godkjennes og om den skal legges ut til offentlig høring hos publikum.

– Vi håper som sagt at vi skal funne fremme en ny reguleringsplan tidlig i høst, sier Mohåg.