Bruksendring av bolig

Aleris ber i et brev til kommunen om det er nødvendig med bruksendring av bolig til barnevernsinstitusjon.
nyheter

Bakgrunnen er at de søker godkjenning av ny bolig på Kvaløya som skal brukes som bofellesskap for inntil to beboere, sammen med voksne.

– Ut ifra vår erfaring på landsbasis, så vurderes det ikke at det må fattes vedtak om bruksendring. Boligen skal benyttes slik den fremstår i dag. Bruken går mer i retning av ordinære boforhold, skriver Aleris.