Nå er stengedatoen satt for den ærverdige svømmehallen

Nyttårsaften om to år vil være siste sjanse til å få seg en dukkert i bassenget i ærverdige Alfheim svømmehall.

SIGNALBYGG: Alfheim svømmehall åpnet i 1965. Hallen er tegnet av arkitekt Jan Inge Hovig, og regnes som et av hans fremste verk. Nå foreslår kommunen at siste svømmetak skal bli tatt nyttårsaften 2020. 

nyheter

Er du en av de cirka 30.000 tromsøværingene som årlig tar en svømmetur på Alfheim? Da bør du vite din besøkelsestid, for nå er sanden i timeglasset i ferd med å renne ut.

Litt over to år gjenstår. Nyttårsaften 2020 år vil det siste svømmetaket bli tatt.

Da planlegger nemlig kommunen at kroken skal settes på døra til svømmehallen som har vært i drift helt siden 1965.


Hva bør skje med Alfheim svømmehall?
Du må velge et alternativ
 

Praktbygg

Svømmehallen blir regnet som et av hovedverkene til arkitekt Jan Inge Hovig – som også har tegnet Tromsdalen kirke.

I forbindelse med at Tromsøbadet på Templarheimen skal åpne i løpet av våren 2019 – om alt går etter planen – blir det over og ut for svømmehallene på Alfheim og Stakkevollan, samt bydelsbassengene på Kvaløya, Mortensnes og i Tromsdalen.

Fremdriftsplan

Onsdag i neste uke skal politikerne i kultur-, idretts- og friluftskomiteen får saken til første behandling. Administrasjonen i kommunen har fremmet en tids- og driftsplan for bassengene, og dersom denne blir vedtatt av politikerne så vil Alvheim være i drift fram til 31. desember 2020, og Stakkevollan fram til nyttårsaften 2019.

Da vil det være en overlapp mellom Tromsøbadet og de to andre bassengene på mellom et halvt og halvannet år.

De tre bydelsbassengene stenger ved skoleavslutning neste vår.

30.000: Alfheim svømmehall brukes både til svømmeundervisning for skoleelever og for mosjonssvømming for publikum. I 2017 hadde hallen knappe 30.000 besøkende. Foto: Jon Terje Eiterå 

Årsaken til nedleggelsene er flere, ifølge administrasjonen.

Dels er kostnadene for videre drift høye – og for å finansiere drifta av Tromsøbadet ønsker man å heller satse pengene der.

Store kostnader for videre drift

Per i dag subsidierer kommunen Alfheim med to millioner kroner, og Stakkevollan med tre millioner kroner for å få drifta til å gå rundt.

Dels er kostnadene for å sette bassengene og byggene i driftsmessig stand svært høye.

• For Alfheims del er de beregnede kostnadene for videre drift som svømmehall beregnet til 86 millioner kroner. Det dreier seg om både kort- og langsiktige tiltak som må gjøres knyttet til eksempelvis bassengdekke, varmeanlegg, stupetårn, vinduer m.m.

• For Stakkevollans del er kostnaden beregnet til i underkant av 11 millioner kroner.

Usikker fremtid

Hva som vil skje med svømmehallene er ikke avgjort ennå.

I Stakkevollan foreslår administrasjonen at bassenget dekkes med et såkalt "flytende gulv" på samme måte som i den gamle svømmehallen i Kroken. Der vil andre idretter få tilgang til hallen – i saksfremlegget nevnes eksempelvis miljøene for kampsport, bryting og dans som mulige brukere.

STENGES: Stakkevollan svømmehall foreslås bli hall for kampsport, bryting og dans når svømmebassenget stenges nyttårsaften neste år. Foto: Jon Terje Eiterå 

 

Hva som vil bli den fremtidige bruken av Alfheim er dog ikke like avgjort.

Det er vedtatt at det skal gjennomføres en såkalt mulighetsstudie for å finne ut hva bygget på toppen av øya skal inneholde i fremtiden.

Fremme mulighetsstudie

Når denne er gjennomført skal det fremmes en egen plan for hvordan bygget og tomta rundt skal kunne brukes til annet enn svømming.

Administrasjonen skriver i sitt fremlegg renoveringskostnadene av bygget vil være omfattende.

De tre bydelsbassengene foreslås som sagt nedlagt allerede fra slutten av vårsemesteret. For Tromsdalen og Kvaløyas del er begrunnelsen at bassengene er i så dårlig forfatning at det ikke er noen vits å pusse dem opp.

Videre drift i distriktet

For Mortensnes del er årsaken at bassenget er så nært Tromsøbadet at elevene på skolen kan dra til Templarheimen for svømmeundervisning.

De tre distriktsbassengene i Tromvik, Ramfjord og Brensholmen foreslås å drives videre som i dag.