Én av fire studenter utsatt for seksuell trakassering

Markant kjønnsforskjell i omfanget.

SEKSUELL TRAKASSERING: Én av fire studenter rapporterer om seksuell trakassering i studenthelseundersøkelse.  

nyheter

Onsdag ble resultatet av årets Shot (studenthelse og trivsel)-undersøkelsen sluppet. For første gang er det inkludert spørsmål om seksuell trakassering.

Én av fire studenter i Nord-Norge oppgir å ha blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering, der verbal trakassering eller uønsket berøring, klemming eller kyssing er de hyppigst forekommende formene.

Det er en markant kjønnsforskjell i omfanget av seksuell trakassering. På landsbasis har 31 prosent av kvinnene og 8 prosent av mennene blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering.

Flertallet oppgir at de er utsatt for dette etter at de begynte å studere. 8–9 av 10 spurte studenter sier a de har blitt trakassert av noen utenfor studieinstitusjonen, mens et mindretall er trakassert av medstudenter eller ansatte.

4,7 prosent av kvinnelige og 0,4 prosent av mannlige studenter oppgir å ha blitt utsatt for voldtekt.