Har fratrådt som daglig leder

Endringer i lokalt næringsliv.

Sluttet: Ivar haugen har sluttet i Tromsø Safari AS. FOTO. JOHN STRANDMO  Foto: John Strandmo

nyheter

• IVAR HAUGEN (bildet) har fratrådt som daglig leder i Tromsø Safari AS i Sjøgata.