Senterpartiet vil ha mer sel- og hvalfangst

Nestlederen i partiet mener det må høstes mer av havets ressurser.

Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe ønsker at Norge jakter mer sel og hval.  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

nyheter

– FNs bærekraftsmål fastslår at bærekraftig forvaltning av klodens ressurser må til for å fø verdens befolkning i fremtiden: Vi kan og må høste mer fra havene, men selvfølgelig på et forsvarlig vis, sier Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe til VG.

Hval og sel spiser fisken

Nestlederen sier at partiets utgangspunkt er å bruke av alle naturressurser innenfor en bærekraftig ramme enten det er mineraler, jord, skog, energi eller fiske – derav mer jakt på sel og hval.

– Jeg ser ingen forskjell på jakt på sel og hval eller jakt på eksempelvis elg og hare, sier han til VG, og viser til at hval og sel spiser fisk menneskene i stedet burde kunne fiske:

– Sjøpattedyrene sel, tannhval og bardehval beiter rundt fire millioner tonn i Grønlandshavet og Norskehavet og rundt fem millioner tonn i Barentshavet per år. I de senere år har fiskeriene høstet rundt 2,5 millioner tonn per år i de samme områdene.


Solgte ferskt selkjøtt i Tromsø: – Vi har 2.700 dyr som skal selges fra kaia her

Selfangstskuta MS «Kvitungen» la mandag ettermiddag til kai i Tromsø etter én og en halv måned på havet. De er én av to skuter som har vært ute på selfangst i år.


Åpner for fangst av flere arter

Nestlederen forsikrer at han ikke vil ha noe rovfiske av hval og sel.

– Selfangst er blitt så lite populært å drive med, at det knapt er fangst: Vi høster på to bestander av grønlandssel, vestisbestanden som føder på øst-Grønland og østisbestanden som føder i Kvitsjøen øst i Barentshavet.

Statlige subsidier av selfangsten opphørte i 2014, men ble igangsatt igjen på et lavere nivå enn tidligere i 2016.

– For vågehval var kvoten i 2016 på 591 og i 2017 på 830 hval, mens det ble tatt 591 og 432 hval. Vi vil derfor foreslå økt selfangst, fordi vi i dag bare jakter knapt ti prosent av de kvotene som er tildelt. Og så vil vi ha økt hvalfangst, hvor vi mener vi må vurdere å åpne for fangst på flere arter enn vågehvalen, sier Borten Moe til VG.Støttes av fiskeriministeren

Han sier de må jobbe for å vinne internasjonal støtte for økt fangst.

– Det er viktig å intensivere arbeidet med aksept for sel- og hvalfangst internasjonalt. Havet står for 50 prosent av den globale produksjonen av biomasse, mens menneskene tar opp kun får to prosent av det vi spiser fra havet: Potensialet er stort for at havet kan spille en langt større rolle i å fø jordas befolkning i fremtiden.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) er enig i Borten Moes vurderinger.

– Jeg er langt på vei enig med Ola Borten Moe. Fangst av sjøpattedyr, både på sel og hval, er bærekraftig og nyttig – og det er en legitim matressurs, på lik linje med andre marine ressurser. Som Borten Moe også er inne på er det mer enn nok tilgjengelig kvote. Utfordringen er å få flere til å se sin nytte i å drive mer fangst. Som Borten Moe nok også vet godt skyldes mye at tilgangen til markedene er svært snever. Og la det ikke være tvil om at jeg vil legge til rette for at fangsten av sjøpattedyr forblir liv laga, sier fiskeriministeren.


Debatt:

Har ett eneste krav til den nye fiskeriministeren

Håper den nye fiskeriministeren gjør en bedre jobb enn Sandberg.