Går imot administrasjonen:

Ingen skole eller distriktsbarnehager legges ned i 2019

Distriktsbarnehagene i Vengsøy, i Tromvik, Kattfjord og Lakselvbukt, samt Skittenelv skole legges likevel ikke ned. Kuttforslaget fra administrasjonssjefen reverseres dermed av samarbeidspartiene.

opprettholder distriktsbarnehager: Påtroppende ordførerkandidat for SV, Pål Julius Skogholt, sier at samarbeidspartiene stopper nedleggelsen av distriktsbarnehagene og Skittelv skole. Foto: Eskild Johansen 

nyheter

– For oss er det viktig at kommunen skal være en samfunnsbygger, både i byen og i distriktene. Barnehager er sentrale for å bidra til å opprettholde mindre lokalsamfunn. Få vil etablere seg på en plass om det ikke er barnehager og skole der, sier Pål Julius Skogholt påtroppende ordførerkandidat for SV.

Skogholt er også ny leder i helse- og omsorgskomiteen i Tromsø kommune og presenterte samarbeidspartiene Rødt, SV og Arbeiderpartiets flertallsforslag til kommunebudsjett for 2019.

I budsjettforslaget har samarbeidspartiene valgt å reversere forslaget om å legge ned fire distriktsbarnehager og Skittenelv skole.

Produksjonssamfunn

Skogholt er opptatt av disse lokalsamfunnene ofte har høy produksjon per innbygger. Fiskebruket i Tromvika alene omsatte for 110 millioner kroner i 2017.

– Poenget er at denne viktige verdiskapingen ønsker vi å støtte oppunder. Barnehager er viktig næringspolitikk. Så uavhengig den snevre kommuneøkonomien vil vi være med å utvikle disse samfunnene, mener Skogholt.

Kostnaden med å opprettholde distriktsbarhagene kommer på 2,7 millioner kroner per år. I tillegg fører de høyere kostnadene per barn i distriktsbarnehagene til at snittkostnadene i Tromsø-barnehagene øker. Ifølge Skogholt følger tilskuddet til private barnehager snittkostnadene til de kommunale barnehagene, og derfor må kommunen betale økt tilskudd til private barnehager på 6,2 millioner kroner når distriktsbarnehagene nå opprettholdes.

Lang pendlervei

Administrasjonssjefen foreslo også i sitt budsjettforslag før sommeren å spare 1,7 millioner kroner per år ved å legge ned Skittenelv skole og flytte skoleelevene til Krokelvdalen skole. Dette ville ført til to timers pendlervei for skoleelevene i Oldervik. Ifølge Skogholt var dette avgjørende for at samarbeidspartiene ønsket å opprettholde Skittenelv skolen.

– Samme vurdering gjelder også for barnehagene, uten at det er mulig for barnefamilier å bo i ei bygd får vi heller ikke til utvikling der. Ingen samfunn kan bygge fremtiden sin kun på dem som er så gamle at ungene har flyttet hjemmefra, mener Skogholt.