Frykter at flere liv kan gå tapt hvis forslaget går gjennom

Fylkene kan få ansvar for Statens vegvesens veier. Dette bekymrer arbeidstakerorganisasjonen Parat.

Illustrasjonsbilde  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

nyheter

Statens vegvesen har hatt hovedansvaret for det riksdekkende vegnettet i over 150 år. Nå er hovedtillitsvalgt for Parat i etaten, Jannike Hanssen, redd for at liv kan gå tapt dersom ansvaret flyttes over på fylkene, skriver Framtid i Nord.

Dette opplyser Parat i en pressemelding.

Hanssen er bekymret for trafikksikkerheten hvis Stortingsforslagene går gjennom.

– Mange er uenige

– Selv om fylkeskommunene ønsker en slik overføring av ansvar og oppgaver, mener alle andre som har svart på høringen at dette er en svært dårlig ide. Hverken de ansatte, Vegdirektøren, Trygg Trafikk, Lastebileierforbundet, Yrkestrafikkforbundet og en rekke andre instanser er enige i forslaget slik det nå foreligger, sier hun.

– For meg, og mange andre, virker det som at fylkeskommunen ikke har forstått omfanget av forslaget, og hvilket ansvar de nå får i fanget, sier hun.

– Ikke konsekvensutredet

Hun legger til at konsekvensene av å overføre ansvaret fra Statens vegvesen til fylkeskommunen ikke var utredet da anmodningsvedtaket ble fattet av Stortinget i juni 2017. Hanssen er kritisk til vedtaket som er gjort og mener det viser en manglende forståelse for et kompleks arbeid med trafikksikkerhet.

– Gjennom en årrekke har Statens Vegvesen opparbeidet seg både kompetanse og et solid fagmiljø for å ivareta de politiske målsettingene for vegbygging og trafikksikkerhet. Jeg frykter at omleggingen som nå er foreslått vil gi en negativ utvikling for arbeidet med å nå visjonen om null drepte i trafikken, noe også Vegdirektøren har påpekt i sitt høringssvar, sier hun.

Den tillitsvalgte sier det er grunn til å rope et kraftig varsku, spesielt med tanke på at regionreformen halter videre uten en satt oppgavefordeling.

– Når vi samtidig kan lese i mediene at regjeringspartiene og KrF forhandler om regionreformen og oppgavefordelingen på bakrommet, uten at offentligheten har tilgang eller får informasjon er det virkelig grunn til bekymring.

Skal ta opp saken

Nestleder i Parat, Vegard Einan, sier han deler de ansattes bekymring og vil ta saken opp med regjeringspartiene og KrFs representanter på Stortinget.

– Dette er en så stor og viktig sak som det er viktig å få belyst fra alle kanter. En slik sak kan man ikke løse gjennom forhandlinger på Stortingets bakrom. Jeg kommer derfor til å ta et initiativ for å få drøftet saken med regjeringspartiene og KrFs representanter på Stortinget, sier Einan.