Nå kan du kjøre i 90 km/t her

Et par måneder på overtid ble byens eneste 90-sone åpnet.

Nå kan du kjøre i 90 km/t i deler av Lavangsdalen.  Foto: Eirik Bjørklund

nyheter

Natt til fredag kom de nye skiltene opp i Lavangsdalen.

Ni kilometer har fått økt tillatt hastighet, etter at det er gjort tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Sideterrenget har blitt tryggere, blant annet ved at det er fjernet stein, fjellknauser og gamle telefonstolper, melder Statens vegvesen.

Det er også satt strengere krav til snøhøyde i midtrabatten, for å sikre god sikt også til vinteren.

Opprinnelig skulle 90-sonen være klar i løpet av sommeren, men ubedringen har tatt mer tid enn først forventet.

Dette blir den eneste 90-sonen i Tromsø kommune, men Statens vegvesen Region Nord innførte også en ny 90-sone på 29 kilometer i Skibotndalen denne sommeren.