Nesten 500 UNN-ansatte er borte fra jobb hver dag

Sykefraværet koster mer enn ett nytt pasienthotell hvert år

Det er Pingvinavisa, UNNs egen internavis, som melder at sykefraværet på Universitetssykehuset Nord-Norge koster mer hvert eneste år enn hva det kostet å bygge den nye pasienthotellet.

  Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

nyheter

I snitt er 492 ansatte borte fra jobb hver eneste arbeidsdag på grunn av sykdom, noe som tilsvarer et sykefravær på ni prosent, melder Pingvinavisa.

Ifølge Pingvinavisa, som har regnet på kostnadene med det høye sykefraværet på UNN, koster dette samfunnet totalt 446,6 millioner kroner årlig. Til sammenligning sto Pingvinhotellet, det nye pasienthotellet på UNN, ferdig i 2015, og hadde da kostet 400 millioner kroner å ferdigstille.

– Sykefraværet er kostbart, men det er samtidig viktig å huske at det ikke er alle disse kostnadene som rammer UNN direkte, påpeker stabssjef Gøril Bertheussen til Pingvinavisa.

BEKYMRET:Stabssjef Gøril Bertheussen er bekymret over det høye sykefraværet og mener det gir konsekvenser på sikt.   Foto: Ronald Johansen

Flere konsekvenser

De langsiktige konsekvensene for UNN med høyt sykefravær over lengre tid, er ifølge Bertheussen ikke bare kostnader.

- Den mest åpenbare konsekvensen er at vi kan få redusert våre muligheter til å tiltrekke oss kvalifisert personell, der konkurransen om spesialistkompetansen blir tøffere, mener Bertheussen.

Bertheussen mener at UNN vil være i større stand til å møte fremtidige utfordringer om kostnadene og de ekstra belastningene som høyt sykefravær fører med seg, dempes.

Mye overtid

Ifølge Bertheussen jobbes det mye overtid på UNN som følge av det høye sykefraværet. Kostandene direkte knyttet til overtid på grunn av sykefravær er beregnet til 53 millioner kroner i 2017. Totalt leies det inn arbeidskraft fra vikarbyråer tilsvarende 102 millioner kroner, men ikke alt dette er forårsaket av sykefravær, og heller ikke alle kostnader ved overtid grunnet sykefravær dekkes av innleide vikarer.

– I enkelte tilfelles gjøres dette ved at det innkalles vikarer og i andre tilfeller må andre medarbeidere jobbe overtid. I begge disse tilfellene påløper det ekstra kostnader, fordi kostnader til vikarene – i særdeleshet de som rekrutteres fra byråer – er mye dyrere enn de fast ansatte, og fordi overtidsarbeid selvsagt koster mer enn normallønn, sier Bertheussen.

Til sammenligning hadde noen andre norske sykehus dette sykefraværet i 2017:

  • Oslo universitetssykehus: 7,3
  • St. Olavs: 7,7
  • Nordlandssykehuset: 8,2