Troms-ledere har lavest lønn i landsdelen

Årslønnen til en leder i Troms er fire prosent lavere enn i våre nabofylker.

LAVERE ENN NABOENE: Ledere i Troms tjener mindre enn lederne i våre nabofylker. 

nyheter

Ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2018 fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne, ligger årslønnen til en leder i Troms på 633.000 kroner. Det er fire prosent mindre enn hva lederne i Nordland og Finnmark tjener. Snittårslønnen i Nordland er til sammenligning på 669.000 kroner, mens den i Finnmark er på 677.000 kroner.

Store variasjoner

På landsbasis ligger en gjennomsnittlig lederårslønn på 738.600 kroner. Dette skriver arbeidstakerorganisasjonen i en pressemelding.

– Norge har ganske store regionale variasjonene i lederlønn. Disse kan blant annet forklares med ulikheter i næringsgrunnlag og bransjeinndeling fra sted til sted. I noen sektorer, som olje og gass, er lederlønningene forholdsvis høye, mens ledere i kommunal sektor jevnt over har lavere lønn, sier Audun Ingvartsen, i pressemeldingen.

Han er forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Lederne, som står bak Norsk Ledelsesbarometer.

– Kan ramme konkurransekraften

Målingen avdekker også at lønnsbevisste ledere har mest å hente i utenlandskeide bedrifter, og at norske arbeidsgivere kan utkonkurreres på dette området.

– Her er det grunn til å rope varsku. Dersom utenlandske aktører i Norge vinner kampen om de dyktigste lederne, kan dette ramme konkurransekraften til den norskeide delen av næringslivet, sier Ingvartsen.

På fylkesnivå ligger ledere i Rogaland på lønnstoppen, med en gjennomsnittlig brutto årslønn på om lag 830.000 kroner. Deretter følger ledere i Hordaland og Oslo, der snittlønnen ligger på henholdsvis 756.000 og 741.000 kroner. Målingens laveste lederlønning finner vi i Oppland, med en snittlønn på 579.000 kroner.