Opposisjonen mener kommunebudsjettet kan være ulovlig

Høyre, Frp, Venstre, KrF og Sp vil be fylkesmannen vurdere om budsjettet til posisjonen er lovlig.

Erlend Svardal Bøe, her avbildet i et tidligere  

nyheter

– Formannskapet i Tromsø kommune ble dagen før kommunestyremøtet gjort kjent med prognoser fra administrasjonssjefen på avvik i pleie- og omsorgssektoren på om lag 230 millioner kroner over vedtatt årsbudsjett for 2018. Dagen etterpå vedtar de likevel budsjettet. Det mener vi er uforsvarlig, sier Erlend Svardal Bøe (H).

Opposisjonspolitikerne mener at det vedtatte budsjettet ikke er gyldig, fordi de mener det bryter kommunelovens krav om realistisk budsjettering.

Bøe viser til det han mener er en lignende situasjon i 2011, da kommunen budsjetterte med 48 millioner kroner fra Troms Kraft, kort tid etter skandalen som endte med å koste 1,7 milliarder kroner ble kjent.

– Da måtte byrådet komme tilbake med et nytt budsjett et halvt år etter, med justering for inntektene fra Troms Kraft. Det risikerer vi å måtte gjøre nå også. Urealistisk budsjettering vil kunne føre til enda tøffere kutt neste år, og kutt i tjenestetilbudet på områder også utenfor pleie og omsorg, sier han før han legger til:

– Vi ønsker bare å være ansvarlig.