Kommunen og politiet går sammen for å bekjempe seksuelle krenkelser

Kommunen og politiet har gått sammen for å bekjempe seksuelle krenkelser blant barn og unge.

PROSJEKTLEDER: Elizabeth Kræmer, rådgiver og prosjektleder i kommunen. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

De to etatene har blitt enige om en plan som skal hjelpe barn og unge som blir utsatt for krenkelser av andre barn og unge. Den skal gi oppfølging og hjelp til både ofte og overgripere, samt bistand til foreldre for å forebygge krenkelser.

Ifølge kommunens hjemmesider inkluderer planen en rekke punkter som skal tas opp, blant annet:

• krenkende utsagn og seksualiserte meldinger

• Spredning av seksualiserte bilder

• Fysiske krenkelser som beføling

– Vi håper denne planen skal gjøre det lettere å håndtere problemstillinger rundt dette, både for skoler, barnehager, foreldre – og ungdommer selv, sier rådgiver og prosjektleder i kommunen, Elizabeth Kræmer på kommunens nettsider.

Det vil også bli gitt veiledning om hva som kan regnes som straffbare handlinger.