Selv lovlige verdier av svevestøv kan gjøre deg syk

Ifølge ny forskning kan selv luftforurensing langt under EUs grenseverdier øke faren for luftveisproblemer 20 år fram i tid.
nyheter

Snøen har meldt sin ankomst, og flere bilister i Tromsø har lagt om til vinterdekk. Det er på våren og høsten at det virvles opp mest svevestøv, og luftkvaliteten i byen blir dårlig.

I Tromsø er det to målestasjoner; én plassert ved Hansjordnesbukta og den andre ved Rambergan park. Tirsdag klokka 14 er det gult lys «moderat helserisiko» ved Hansjordnesbukta, og grønt lys «liten helserisiko» ved Rambergan, men ifølge ny forskning kan selv grønt lys ha tilstrekkelig høye verdier til at det kan gi helseskader over tid.


Slik varsles luftkvalitet:
  • Grønt: Liten helserisiko
  • Gult: Moderat helserisiko
  • Rødt: Høy helserisiko
  • Lilla: Svært høy helserisiko
 

Sammenligner med røyking

Ifølge NRK kan selv lovlig forurensing gjøre deg syk. Selv luftforurensing langt under EUs grenseverdier øker faren for luftveisproblemer 20 år fram i tid, skriver NRK.

– La oss sammenligne det med røyking. Hvis du røyker 20 sigaretter på en gang får du en akutt effekt. Røyker du en halv sigarett hver dag i 20 år, er det også en form for eksponering. Blir man eksponert for lav forurensning over lang nok tid, kan det skade, sier forsker Ane Johannessen ved Universitetet i Bergen til NRK.

Resultatene får Johannessen til å lure på om grensene bør senkes. Det støtter Norges astma og allergiforbund.

– Forskningen beviser på mange måter det vi alltid har ment. Selv om man ikke nødvendigvis faller død om av forurensning en dag, så er dette noe som påvirker menneskekroppen på sikt og gir veldig mye sykdom, sier assisterende generalsekretær Bo Gleditsch.

Jobber med tiltak i Tromsø

Enhetsleder for Klima, miljø og landbruk, Lars Ferdinand Øvergaard, sier at kommunen fortløpende vurderer ulike typer tiltak for å få ned luftforurensingen i Tromsø.

– Vi jobber med en faglig utredning nå som skal se på ulike typer tiltak som kan treffe godt på svevestøvproblematikken. Vi har to målestasjoner, men det er vanskelig å basere seg på kun disse så vi vil også leie inn ekspertise på luftforurensing som kan ta inn meteorologiske data og statistikk inn i beregningene, sier Øvergaard.

Utredningen blir ikke klar før i 2019, men enn så lenge har kommunen åpen kampanje som gir deg 1.000 kroner til kjøp av piggfrie dekk hvis du levere inn piggdekkene dine. Tilbudet varer til 1. november.

På kommunens nettside kan du sjekke luftkvalitet fra målerne