Fylkesrådet lyser ut 58 millioner til samfunnsutvikling

58 millioner kroner settes inn i fylkeskommunalt næringsfond.

FYLKESRÅDET: Ivar B. Prestbakmo, Sigrid Ina Simonsen, Willy Ørnebakk, Ane-Marthe Aasen og Roar Sollied. 

nyheter

Fylkesrådet har vedtatt oppstart av program innen Fylkeskommunalt regionalt nærings- og utviklingsfond Troms 2018, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Det skriver Folkebladet tirsdag.

Fylkesrådet vedtok i september at tilførte fondsmidler fra Havbruksfondet skal tilføres Fylkeskommunalt regionalt nærings- og utviklingsfond Troms og at midlene skal lyses ut. Troms fylkeskommune ble tilført 58,3 mill. kroner. Midlene vil ses i sammenheng med det eksisterende næringsfondet til fylket, påpekes det i pressemeldingen.

I Troms vil midlene lyses ut slik at det kan søkes om finansiering av tiltak som bidrar til måloppnåelse for fylkesplan for Troms og strategi for næringsutvikling i Troms.

Fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen (Ap) mener midlene er viktige for samfunnsutviklerrollen.

– Det er gledelig at fylkeskommunen nå får inn friske midler til samfunnsutvikling etter flere år med en nedadgående trend over de statlige virkemidlene. Også for fylkeskommunens interne arbeid er det store behov for midler til å sette i gang med prosjekter som kan gjøre fylkeskommunen i stand til å ta samfunnsutviklerrollen på en god måte, sier Simonsen i pressemeldingen.