Willy Ørnebakk ønsker å bli ny leder for Troms og Finnmark

Tromsø Arbeiderparti vil ha Willy Ørnebakk som øverste leder for den nye Troms og Finnmark-regionen.

GÅR FOR TOPP: Willy Ørnebakk (Ap) går for gjenvalg, og stiller seg til disposisjon til å stå på topp for Troms og Finnmark om regionene blir slått sammen. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, sier til iTromsø at han ønsker å ta gjenvalg til fylkestingsvalget i 2019.

– Jeg trives godt med å jobbe med regionalpolitikk, og har vært så privilegert å jobbe med det på mange forskjellige arenaer de siste 30 årene, både på fylkestinget i Troms, sametinget og rovviltnemnda for Troms og Finnmark.

Tromsø Arbeiderparti har spilt inn til nominasjonskomiteen at de ønsker Ørnebakk som toppkandidat.

LES OGSÅ: Mener regjeringsskifte kan stanse tvangssammenslåing av Troms og Finnmark

– Willy er vår mann, og vi ønsker at han skal fortsette. Vi synes Ørnebakk har gjort en god jobb, opptrådt ryddig. Vi tror han vil gjøre en god jobb i det videre arbeidet som må gjøres fremover også, sier Oddbjørn Eidissen, leder av Tromsø Ap.

Klar for topposisjon

Ørnebakk understreker at han har sagt ja til gjenvalg, vel vitende om at regionreformen fortsatt ikke er i boks.


Ønsker gjenvalg

Nominasjonskomiteen opplyser via en pressemelding om at følgende personer fra Troms fylkesting ønsker gjenvalg:

• Knut Werner Hansen (fylkesordfører), Karlsøy

• Willy Ørnebakk (fylkesrådsleder), Storfjord

• Synnøve Søndergaard, Tromsø

• Mari Siljebråten, Bardu

• Arne Bergland, Lenvik

• Hanne Linaker, Bardu

• Kim Håkon Pedersen, Salangen

• Sigrund Hestdal, Nordreisa

• Hugo Salomonsen, Ibestad

• Eirin Kristin Kjær, Balsfjord

• Britt Sofie Illguth, Tromsø

• Halvar Hansen, Harstad

• Eirik L. Mevik, Kvænangen

• Hilde Anita Nyvoll, Nordreisa

• Tor Inge Hoaas, Tromsø


Selv er han klar for å fortsette som øverste leder av fylkeskommunen, være seg Troms eller Troms og Finnmark.

LES OGSÅ: «For Finnmark» ber Troms gjennomføre folkeavstemning om sammenslåing

– Hvis partiet ønsker meg i en sånn posisjon, så er jeg klar til å ta fatt på det. Min hovedmotivasjon er, gitt at det blir et nytt fylke, at Troms og Finnmark blir Norges mest spennende fylke, med store muligheter for utvikling. Vi har en fantastisk fremtid foran oss, og jeg ønsker å bidra til å dra lasset videre sammen.

Ørnebakk er ikke blitt noen utpreget populær mann i Finnmark, etter han har kjempet for sammenslåinga, og ledet forhandlingene mot fylket.

– Hvordan vil det bli å være leder for et fylke hvor det er så mye motstand mot deg?


Nominasjonskomité til Troms og Finnmark Ap

• Alf E. Jakobsen (leder), Finnmark

• Gunda Johansen (nestleder), Troms

• Helga Pedersen, Finnmark

• Bjørn Inge Mo, Troms

• Bjørn Johansen (LO), Finnmark

• Brage L. Sollund, Troms

• Kjetil Hansen, Finnmark

•Paul Dahlø, Troms

• Solveig Boine Nikkinen, Finnmark

• Marianne Bremnes, Troms

• Inger Lise Balandin, Finnmark

• Thomas F. Kristensen (AUF), Finnmark

• Brynjar A. Saus (AUF), Troms

* Tove Karoline Knutsen (Troms) har trukket seg fra komiteen.

 

– Nå skal det først være en nominasjonsprosess, og som politiker er man vant til sterk meningsbrytning. Det er sterke meninger om det man gjør, og sånn er demokratiet, sier han.

Nominasjonskrøll

Arbeiderpartiet har valgt en felles nominasjonskomité bestående av medlemmer fra både Troms og Finnmark. Komiteen er ledet av Alf Jakobsen i Hammerfest og nestleder Gunda Johansen fra Balsfjord.

Finnmarksmedlemmene og Troms-medlemmene av komiteen skal jobbe hver for seg, fram til «det er klart» at det blir sammenslåing av fylkene.

Det vil være et nominasjonsmøte for Troms og Finnmark Ap 1. og 2. februar i Alta, dersom fylkespartiene i Ap blir enig om å samarbeide.

LES OGSÅ: Mæland avviser at sammenslåingen er «parkert»

– Vi kommer ikke til å ha noe problem med å samarbeide med Finnmark. Vi har hatt en dialog fram til nå, og det har ikke vært noe problem.

– Når skal komiteen begynne å samarbeide på tvers av fylkene?

– Det kommer an på behandlinga av regionreformen i Stortinget. Basert på resultatet av behandlinga vil vi tar stilling til det videre samarbeidet i komiteen.