Fryseterminalen vil utvide

En tråler ligger til kai ved Troms Fryseterminal på Solstrand. Arkivfoto.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

nyheter

Troms Fryseterminal AS ber om forhåndskonferanse med kommunen for å få avklart om hva som må til for at nabotomta kan omreguleres til industriformål.

De er i dialog med eier av ei tomt på sørsiden av egen eiendom, med tanke på overtakelse. Tomta er i dag regulert som nausttomt.

– Tromsø Fryseterminal har også som målsetting å søke om tillatelse til å fylle ut området med steinmasser i havet tilsvarende inntil 10.000 m², skriver de i anmodningen.


Steinar Eliassen frykter at frossenfisken skal ta livet av fiskemottak i distriktene – mener fiskeri-gigantene bryter loven

De store mengdene frossenfisk som landes i Tromsø ødelegger for kommunens kystsamfunn, mener Steinar Eliassen.