Reagerer på kutt i fiskernes velferd

Frykter at velferdsstasjoner langs kysten må legges ned.

Leder for Fiskarlaget, Kjell Ingebrigtsen, er kritisk til deler av statsbudsjettet.  Foto: Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

nyheter

De generelle rammebetingelsene for fiskeflåten endres knapt i det nye statsbudsjettet. Fiskarlaget er hovedsaklig positiv til et budsjett de mener kan bidra til stabil kronekurs og fortsatt lav rente, skriver organisasjonen på sine egne hjemmesider.

– Imidlertid er vi forundret over noen forslag til kutt i Nærings- og fiskeridepartementets budsjett for 2019, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen – med henvisning til blant annet kutt i tilskudd til velferdsstasjoner og i avsetningen til føringstilskudd.

Opplever økt etterspørsel

Tidligere i år ble det åpnet velferdsstasjon på Brensholmen på Kvaløya. Tromvik og Løksfjorden har også velferdsstasjoner. 

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å ta bort hele tilskuddet til drift av velferdsstasjoner som går til ordningen Fiskarlaget administrerer på vegne av alle fiskere. Tilskuddet på 1,2 millioner kroner, sammen med egenfinansiering fra næringen, understøtter i 2018 drift av 25 velferdsstasjoner lang kysten.


André har skapt proteinpulver av fiskerester: – Northug ville ha kommet seg tilbake på topp, om han hadde spist dette

Alle som er opptatt av trening og ernæring kan få en lokalt utviklet nyhet som del av dietten.


Ifølge Norges Fiskarlag vil konsekvensen av regjeringens forslag være at mange stasjoner må legges ned, og det må innføres et redusert tilbud på de resterende stasjoner som kan holdes åpne i 2019.

– Regjeringen begrunner kuttet med redusert behov. Vår erfaring er en økt etterspørsel og stadige spørsmål om nyetableringer, uttaler Ingebrigtsen.

– Overraskende og uheldig

En halvering av sekkeposten som er øremerket til føringstilskudd, selfangst og garantilott er blant forslagene fra regjeringen.

Ordningens formål er å opprettholde lokale fiskerimiljøer og en variert flåtestruktur og bidra til en effektiv gjennomføring av fisket ved å føre fisk ut av overskuddsområder.

– Vi mener det er overraskende og uheldig at det foretas et stort kutt i en ordning før en har konkludert når det gjelder resultatet av en pågående evaluering av ordningen, understreker Fiskarlagslederen.


Steinar Eliassen frykter at frossenfisken skal ta livet av fiskemottak i distriktene – mener fiskeri-gigantene bryter loven

De store mengdene frossenfisk som landes i Tromsø ødelegger for kommunens kystsamfunn, mener Steinar Eliassen.