Nå kan du følge knølhvalens tur mot sør

I begynnelsen av september festet UiT-forskere satellittsendere på ni knølhvaler i Barentshavet for å kunne følge deres vandring, og for å kunne se om de kommer til fjordene i Troms.

HVALKART: På UiTs nettsider kan du følge hvalens vandring. Skjermdump 

nyheter

– Hvalturismen er kjempeviktig for reiselivsnæringa, så det er helt genialt at vi nå kan følge hvalen direkte, sier Chris Hudson, reiselivssjef i Tromsø, til NRK.

– Unikt

Hensikten med prosjektet er å få bedre kunnskap om vandringene til knølhval og spekkhogger, både før, under og etter perioden de spiser sild utenfor i fjordene eller utenfor kysten av Nord-Norge.

– Disse vil kunne gi oss en indikasjon på om hvaleventyret vil fortsette også i vinter, eller om det hele er over, skriver forsker Audun Rikardsen i en e-post.

Folk kan selv følge hvalene direkte – som ordentlig sakte-TV. For turistnæringa har hvaleventyret vært viktig de siste årene, og hvalturismen har hatt stor vekst.

– Dette prosjektet er unikt, også i internasjonal sammenheng. Interessen for hvalfenomenet vi har opplevd i Troms de siste årene har jo eksplodert internasjonalt, og både turister, forskere og store TV-selskaper har vist interesse, sier Rikardsen til NRK.

900 knølhvaler merket

Hvalene forteller dessuten mye om hvor silda oppholder seg til enhver tid, noe som kan være av forvaltningsbetydning for både sild og kval.

Denne informasjonen kan også ha relevans for fiskeri- og eventuell petroleumsaktivitet utenfor kysten vår, som en av PhD-studentene undersøker, heter det på UiTs nettsider.

Siden 2010 har nesten 900 knølhvaler blitt merket for at forskerne skal kunne følge vandringsmønsteret i detalj.

Her kan du følge hvalenes ferd!