Vil etablere nytt asfaltverk på Skattøra

Tiltakshaver YIT ønsker å etablere et nytt asfaltverk på eiendommen sin på Skattøra.
nyheter

I et brev til kommunen ber Multiconsult på vegne av YIT om forhåndskonferanse for det planlagte tiltaket.

– Ved planlagt produksjon forutsettes lagt til rette for at ferdig produkt skal kunne leveres med bil eller med båt fra eksisterende kai i området. Det skal etableres lukket transportbånd fram til fartøy ved kaifront og til opplastingsplasser for biler.