Veisjef Naimak om samiske og kvenske skilter: – Staten har sviktet

– Jeg er derfor glad for at Statens vegvesen gjennom ny skilting bidrar til å synliggjøre det kulturelle mangfoldet på flere steder i Nord-Norge, skriver veisjef i Nord-Norge, Torbjørn Naimak i dette leserinnlegget.

Avtroppende: Regionveisjef Torbjørn Naimak, Statens vegvesen region nord, går av med pensjon i desember, men slår et slag for samisk veiskilting før han takker av. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Over hele Nord-Norge settes det opp nye skilt med samiske navn i år. Dette er et resultat av at Statens vegvesen rydder opp, etter å ha feiltolket regelverket om skilting av stedsnavn gjennom lang tid. Tidligere ventet vi på initiativ fra kommunene for steder utenfor forvaltningsområdet for samiske språk, mens vi burde ha spilt en mer aktiv rolle.

På steder hvor samiske navn brukes av folk på stedet, sier loven at det offentlige har plikt til å skilte på samisk. Tilsvarende gjelder for kvensk.

Statens vegvesen jobber nå med å få på plass riktig skilting, og tar sikte på å være i mål til våren. Dette har selvfølgelig en kostnad, som må hentes innenfor Statens vegvesens ordinære budsjetter. Det må vi løse, på samme måte som vi oppfyller alle de andre lovpålagte kravene til veiene våre.

Nøyaktige beløp er vanskelig å anslå, blant annet fordi det avhenger av lokale forhold. Vi tar et krafttak nå. Samtidig er vi forberedt på at vil være behov for flere samiske og kvenske skilt, etter hvert som disse navnene kommer i offentlig bruk.

Staten og storsamfunnet har sviktet når det gjelder bruken av samisk språk og samiske navn. Jeg er derfor glad for at Statens vegvesen gjennom ny skilting bidrar til å synliggjøre det kulturelle mangfoldet på flere steder i Nord-Norge.