Nå må du registrere brønnen din

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.

BRØNN: – Det er ingen bønn, du må registrere din brønn! oppfordrer Mattilsynet.  Foto: MATTILSYNET

nyheter

Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann skriver Folkebladet.


Dette er nytt
  • Alle vannforsyningssystemer skal være registrert hos Mattilsynet.
  • I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem.
  • Dette gjelder også de som produserer mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn, som for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.
  • Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17.
  • En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k.
 

Det er nemlig obligatorisk å registrere vannforsyningssystemet. Dette kom som en hjemmel i den nye drikkevannsforskriten fra januar 2017, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystemer.

Husstander som har privat brønn, men ikke deler drikkevannet med andre, skal ikke registreres sin vannforsyning hos Mattilsynet.

Line Kristin Lillerødvann i Mattilsynet region Nord opplyser at det hele handler om trygt drikkevann for den enkelte, og at myndighetene får vite hvor de enkelte vannkildene er.