Endring i planene for Nordlyskvartalet

Planforslaget for Nordlyskvartalet i sentrum legges nå ut til offentlig ettersyn.
nyheter

Til tross for at administrasjonen mente høyden på planforslaget til Nordlyskvartalet vil ha negative nær- og fjernvirkninger, og skyggelegge for boliger i en ny vedtatt plan i nordøst, vedtok et flertall i formannskapet at forslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Planen legger opp til kombinasjonsbebyggelse for bolig, forretning og kontor med parkeringsgarasje, og stenging av kjørevei i Rådhusgata, opparbeidelse av uteareal og gangvei. Frist for uttalelse er 7. desember.