Troms med den nest laveste arbeidsledighet i landet

Ferske ledighetstall fra NAV viser at bare Sogn og Fjordane kunne vise til lavere ledighet enn Troms.

ARBEIDSLEDIGHETEN NED: Den registrerte arbeidsledigheten hos NAV viser en nedgang for fylket på to prosent fra samme periode i fjor. Arbeidsledigheten var per oktober 2018 på 1,5 prosent for fylket. For Tromsø var ledigheten på 1,4 prosent. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Med en ledighet på 1,5 prosent, har ledigheten i fylket gått ned med 2 prosent – eller 28 personer – siden oktober i fjor. Det opplyser NAV om i en pressemelding.

Tromsø lavere enn fylket

Arbeidsledigheten i Tromsø kommune var lavere enn for fylket som helhet, og lå på 1,4 prosent. Den nest mest folkerike kommunen, Harstad, hadde en ledighet for oktober på 1,9 prosent.

Fylkets høyeste arbeidsledighet finner man i kommunene Torsken (4,2 prosent), Kvænangen (3,0 prosent) og Nordreisa (2,7 prosent.)

Den laveste ledigheten finner man i Storfjord (0,7 prosent), Salangen (0,8 prosent) og Bardu (0,9 prosent).

Bekymret

Selv om arbeidsledigheten i fylket har gått ned, og nå er på det nest laveste i landet, så er det finnes det grunn til bekymring, skal vi tro fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen.

– Vi ser med bekymring på at ledigheten de to siste månedene viser en svakt økende tendens blant unge voksne. Vi må se nærmere på hvilke tiltak vi kan sette inn for å snu denne trenden, sier hun i pressemeldingen.

– Men det er selvfølgelig svært gledelig at vi har landets nest laveste arbeidsledighet, fortsetter hun.

GRUNN TIL BEKYMRING: Selv om tallene viser nedgang i arbeidsledigheten, har det vært en liten økning i ledigheten for den største arbeidsgruppen – de under 39 år. Fylkesdirektør for NAV i Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen, sier de må se på tiltak for å snu trenden.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

 

Trenden hun sikter til er i gruppen under 39 år, som utgjør 62 prosent av fylkets arbeidsledige.

– Dette er nytt ettersom fylket har hatt en markant nedgang blant de yngste det siste halvannet år, heter det i pressemeldingen.

Økningen i antall ledige personer i denne gruppen er imidlertid ikke dramatisk, og utgjør bare 43 flere ledige personer i denne aldersgruppen sammenlignet mot oktober i fjor.

I samtlige øvrige aldersgrupper, opplevde fylket en nedgang i arbeidsledigheten.

Flest ledige stillinger i Tromsø

Tromsø flest ledige stillinger i oktober. Av 1.239 ledige stillinger i Troms, befant 866 av disse seg i Tromsø, noe som utgjør nærmere 70 prosent av alle ledige stillinger i fylket. Dette er en økning på 39 prosent fra samme periode i fjor.

Det er flest ledige stillinger innen helse- og omsorgssektoren, med 294 ledige stillinger – en nedgang på 3 prosent fra oktober i fjor.

– Samtidig er det stor økning i ledige jobber for ingeniører og IKT-fag med 113 stillinger som er en økning på 117 prosent, like mange ledige jobber finner vi innen barne- og ungdomsarbeid som er en økning på hele 371 prosent, heter det i pressemeldingen.