Jordskjelv 25 mil fra Tromsø: – Veldig sjeldent med så kraftige jordskjelv

Et uvanlig kraftig jordskjelv ble mandag formiddag registrert i Norskehavet.

SJELDENT KRAFTIG: Jordskjelv med en styrke over 2,5 på Richters skala er uvanlig kost utenfor norskekysten. Mandagens skjelv målte 4,5. 

nyheter

De første rapportene meldte om en styrke på 4,5, og en lokasjon 250 kilometer nordvest for Tromsø.

– Så kraftige jordskjelv er veldig sjeldent, sier Kamram Iranpour, senior software engineer i NORSAR.

– Sjeldent i nordiske farvann

Jordskjelvets styrke er senere oppjustert til 4,6 på Richters skala, og lokasjonen justert til 256 kilometer nordvest for Andenes på Andøya.

– Jordskjelvet skjedde i Senja-bruddsonen. Der har noen kontinentale plater løsnet, og forårsaket et tektonisk jordskjelv, forklarer Iranpour.

I nordisk sammenheng er et jordskjelv med styrke på 4,6 å regne som kraftig, selv om styrken ville vært regnet som moderat andre steder på kloden.

– Jordskjelv med en styrke på over 2,5 er veldig sjeldne i nordiske farvann. På fredag ble det riktig nok registrert et jordskjelv på 6,9 vest for Jan Mayen, sier NORSAR-ingeniøren.


Ny jordskjelvrekord i Norge skremte besetningen på Jan Mayen

Ingen kom til skade, men besetningen på Jan Mayen fikk seg en skikkelig støkk av det som er det kraftigste jordskjelvet registrert i Norge med styrke 6,8.


Kun dramatisk på land

Jordskjelv med styrke under 2,5 kan ikke kjennes fysisk, men kun på målinger. Samtidig er styrkeskalaen ganske bratt.

– Forskjellene er store. I et jordskjelv med styrke 7 snakker vi om 900 ganger mer energi enn styrke 5, sier Iranpour.

– Kan et skjelv på 4,6 ute på havet ha noen negative konsekvenser?

– Nei, kun hvis det skjedde på land.


Leteaktiviteten på norsk sokkel øker

Det er økende leteaktivitet på norsk sokkel og Oljedirektoratet forventer boring av 40–50 nye letebrønner i 2018, sammenlignet med 36 fra året før.