NHO-lockout rammer Tromsø-bedrifter

Norsk Sykepleierforbund er svært overrasket over at NHO nå reagerer med lockout.

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK) er blant bedriftene som rammes av lockout.   Foto: Marius Fiskum

nyheter

I Tromsø har seks sykepleiere, alle ansatte ved Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, streiket siden torsdag 25. oktober. Streiken er i sympati med andre streikende sykepleiere ansatt under bedrifter som er organisert under Næringslivets Hovedorganisasjon, og dets underavdeling Handel og Service.


Har streiket i snart to uker: – Vi savner å være på jobb

Torsdag har de seks medlemmene av NSF vært i sympatistreik i to uker. Onsdag hadde markering på Stortorget.

 

Torsdag morgen bekrefter Norsk Sykepleierforbund (NSF) at de har mottat varsel om lockout fra NHO Handel og Service. Det betyr at bedriftene organisert under organisasjonen «låser dørene» til arbeidsplassen, og arbeidstakerne utestenges fra sitt lønnsarbeid. For Tromsø betyr dette at Amathea Troms og Finnmark og Kurbadets ansatte som er medlem i NSF ikke «får» komme på jobb om de ønsker det fra lockouten iverksettes.

– Det er ganske overraskende at de har gjort dette, og det er første gang dette virkemiddelet er tatt i bruk i helsetjenesten så vidt meg bekjent, sier Hanne Marit Bergland, leder i NSF Troms og lokal streikeleder.

– Fratar sykepleierne streikeretten

På Kurbadet er det ifølge streikelederen cirka en person til organisert i NSF som ikke er blant de seks allerede tatt ut i streik, som da ikke får komme på jobb. På Amathea, en organisasjon som jobber med informasjon og veiledning ved valg knyttet til graviditet og abort er det kun en til to medlemmer.

– De drifter ingen sykehjem her i Tromsø, så det blir ikke så merkbart, men det er klart at en rehabiliteringsinstitusjon som Kurbadet er kjempeviktige for pasientene som trenger den type tjenester, jeg tror de har merket streiken godt nå de siste ukene.

SYKEPLEIERE I STREIK: Kurbadet-ansatt Cristina Stjern (fra venstre), Maria Andersen, nestleder i NSF Troms Lill Sverresdatter Larsen og Kurbadet-ansatt Lena Ekrem Bryhn med markering foran The Edge i forbindelse med NHO-konferansen Næringslivsdagen Nord forrige måned. Foto: Kjetil Vik  Foto: Kjetil Vik

 

Ifølge Bergland er det også ansatt sykepleiere på Kurbadet som ikke er organisert i NSF og dermed ikke rammes av lockouten. Fra de varsler lockout og fram til den trer i kraft skal det gå fire døgn.


NHO-direktør benekter streikebryteri ved Kurbadet

Sykepleierforbundet og NHO er uenige i om omdisponering av vakter ved Kurbadet er streikebryteri.

 

– Det ender ofte med tvungen lønnsnemnd, da blir NSF innkalt til regjering. Likevel setter vi vårt håp til politikerne sentralt om at de ser hva som skjer når man iverksetter en lockout innenfor helsetjenester, når man gjør dette så fratar man i realiteten sykepleierne streikeretten og rører ved det grunnleggende i arbeidslivet norsk arbeidsliv. Dette er over hele landet og rammer blant annet mange sykehjem, noe som er svært alvorlig.

Ifølge VG kan ikke Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli si noe om lockouten fører til tvungen lønnsnemnd.

– Det er alvorlig når en konflikt rammer helsesektoren slik den gjør i dette tilfellet. Dette er en konflikt mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel, og det er partene som har ansvaret for å løse den. Jeg legger til grunn at partene gjør det de kan for å finne en løsning. Myndighetene følger konflikten på vanlig måte, sier Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til VG.

Risikerer konkurs

– Lockout er alvorlig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastningen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå over ende. De øvrige bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidariske med dem som er tatt ut i streik, en streik som har vart i nesten tre uker. Enkelte av bedriftene er små ideelle virksomheter. Nå står viktige arbeidsplasser og gode pasienttilbud i fare for å bli borte, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn til VG.


Sykepleiere i streik:

Anklager Kurbadet-ledelsen for streikebryteri

– Vi reagerer på det vi opplever som streikebryteri. Vi har rapporter om forskyvning av vakter sist helg på Kurbadet, sier Lill Sverresdatter Larsen, nestleder i Norsk Sykepleierforbund Troms.

 

– Sykepleierstreiken har pågått i tre uker, og flere av de syv bedriftene som er rammet av streiken risikerer å gå konkurs. Derfor er vi nødt til å bruke dette sterke virkemiddelet, sier hun til avisen.