Stenger tunnelløp på Tromsøya i ettermiddag

På grunn av brannøvelser vil fire tunneler stenges av i noen timer i løpet av de neste ukene.

  Foto: Håkon Steinmo

nyheter

Tromsø Brann og Redning vil i samarbeid med Statens vegvesen gjennomføre fire brannøvelser i løpet av november. Dette medfører at de følgende tunnelen vil holde stengt i noen timer i perioden 19. til 30. november.


Mandag 19. november

Ryatunnelen, 18.00–20.00.

Tirsdag 20. november

Sentrumstangenten, 17.00–19.00.

Onsdag 21. november

Langnestunnelen, 17.00–19.00.

Fredag 30. november

Breivikatunnelen, 17.00–19.00.


På grunn av opprydding kan stengingen vare litt lengre enn planlagt tid.