Fyllekjørte fra Kvaløyvågen til Kræmer – dømt til fengsel og 90.000 kroner i bot

Hadde 1,44 i promille da hun kjørte.

lang strekning: Kvinnen har kjørt fra Kvaløyvågen (avbildet) til Gulengveien på Tromsøya med 1,44 i promille. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Sent en natt til lørdag i juli skal kvinnen (51) ha kjørt bil fra Kvaløyvågen til Gulengveien mens hun hadde 1,44 i promille.

I Nord-Troms tingrett avga hun en uforbeholden tilståelse under rettssaken onsdag, og samtykket til at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Retten fant det i skjerpende retning at siktede har kjørt bil over en lengre strekning og at hun grunnet høy alkoholpåvirkning har satt seg selv og andre i fare.

Hun dømmes derfor til 21 dager i fengsel samt å betale en bot på 90.000 kroner. Om hun ikke hadde tilstått, ville straffen vært på 26 dager og 105.000 kroner. Kvinnen mistet også førerretten i to år, og må avlegge full førerprøve ved gjenerverv av lappen.