Ludvigsen kan miste St. Olavs Orden

I 2005 ble daværende statsråd Svein Ludvigsen utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden. Hvis Ludvigsen blir straffedømt, kan utnevnelsen bli slettet.

Svein Ludvigsen er tiltlat for seksuelle overgrep. Nå kan han miste utnevnelsen sin.   Foto: Marius Hansen

nyheter

Den 22. november for 13 år siden ble den nå tiltalte Svein Ludvigsen sammen med blant andre Erna Solberg høytidelig utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden av Kong Harald.

«For utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten», ble Ludvigsen belønnet sammen med de daværende statsrådskollegene fra Høyre, Erna Solberg, Ansgar Gabrielsen og Kristin Krohn Devold.

I 2004–05 mottok til sammen 15 medlemmer av regjeringen Bondevik ordenen etter at statuttene ble utvidet til å gjelde automatisk for regjeringsmedlemmer som hadde sittet en viss periode.

Men det er ingen selvfølge at den prestisjefylte medaljen kan beholdes livet ut, ifølge St. Olavs ordensråd. Det foreligger en passus i reglementet for både ordener og fortjenstmedaljer at tildelinger kan slettes.

statuttene for St. Olavs Orden – paragraf 16, heter det:

«Dersom det oppstår spørsmål om å slette et medlem på grunn av uverdige forhold, avgjør Stormester, etter å ha hørt Ordensrådet, hvorledes det skal forholdes.»

I praksis er det dermed ordensrådet, som ledes av «kansler» og tidligere departementsråd Eva Hildrum, som foreslår en eventuell sletting for Kongen – som er ordenens Stormester.

– Det er Slottet som svarer på spørsmål vedrørende St. Olavs Orden, skriver Hildrum i en sms til VG.

Sekretæren i ordensrådet bekrefter at sletting av mottagere har forekommet.

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden  Foto: Bjørn Sigurdsøn/SCANPI X

– Det har forekommet at mottagere av St. Olavs Orden er blitt slettet, sier sekretær i ordensrådet, Sven Gj. Gjeruldsen til VG

Han vil ikke uttale seg om tidligere statsråd Svein Ludvigsen som mottager av ordenen kan bli vurdert slettet ved en eventuell dom.

Leverte tilbake

Men VG kjenner til at det både har vært tilfeller der mottagere har levert tilbake sine ordensmedaljer på eget initiativ, og tilfeller der utnevnelser har blitt slettet.

I de siste tilfellene har dette skjedd i forbindelse med at mottagere er dømt for straffbare forhold, får VG opplyst.

Dette skjer i det stille ved at mottagere av ordener blir slettet fra Kongehusets lister over mottagere.

Ludvigsens forsvarer Ulf E. Hansen opplyser at hans klient nekter straffskyld og bestrider det som fremkommer av tiltalen.