Statsadvokaten om Ludvigsens modus: – Han har gått fram på samme måte overfor alle de fornærmede

Statsadvokat Tor Børge Nordmo ser svært alvorlig på det tillitsbruddet påtalemyndigheten mener Svein Ludvigsen (72) har begått.

PÅTALEANSVARLIG: Statsadvokat Tor Børge Nordmo møtte pressen på kontoret onsdag formiddag for å svare på spørsmål om tiltalen mot tidligere fiskeriminister og fylkesmann, Svein Ludvigsen. Foto: Lars Adrian Giske 

nyheter

– Jeg synes det er svært alvorlig. Det er alvorlig at det skal ha gjentatt seg. Det er alvorlig at det er flere fornærmede. Det er alvorlig at Ludvigsen er den han er, og at han skal ha misbrukt den betrodde stillingen han hadde på den måten, sier Statsadvokat Tor Børge Nordmo.

Ordre fra statsadvokaten

På et kontor i andre etasje i bygget på hjørnet i krysset Skippergata/Elvegata, for omtrent ett år siden i dag, fikk Statsadvokatene i Troms og Finnmark inn en sak på sitt bord. I saksdokumentene fremkommer det at en tidligere asylsøker har tatt kontakt med Oslo politidistrikt og fortalt om gjentatte overgrep fra tidligere fiskeriminister og fylkesmann, Svein Ludvigsen.

Oslo-politiet tok kontakt med politiet i Tromsø, ettersom det er her Ludvigsen bor, og det er her overgrepene i hovedsak skal ha skjedd.

Tromsø-politiet startet etterforskning og orienterte statsadvokaten. Kort tid etter går ordren ut fra statsadvokatkontoret: Gjør dette skikkelig.

Nå – ett år senere – foreligger tiltalen mot den profilerte 72-åringen. Statsadvokat Tor Børge Nordmo betegner etterforskningen som god og grundig fra politiets side.

Skal ha utnyttet embetet

I tiltalen kommer det fram at Ludvigsen fra sommeren 2011 skal ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg sex med en «særlig sårbar ung, enslig asylsøker». Blant annet skal Ludvigsen, mens han var kongens og statens representant i fylket, ha forgrepet seg på mannen på fylkeshuset i Tromsø.

Ludvigsen skal også i 2014 har utnyttet to andre ressurssvake asylsøkere, der en av dem nå har fått diagnosen lettere psykisk utviklingshemmet.

Påtalemyndigheten mener Ludvigsen forledet den utviklingshemmede mannen, som han selv overleverte norsk statsborgerskap til, til å tro at han hadde makt og myndighet til å frata ham statsborgerskapet. Så skal han ha utnyttet overmaktsforholdet og stillingen sin til å skaffe seg sex med vedkommende.

Samlet bevisvurdering

Nordmo mener å kunne føre bevis at det har foregått seksuell omgang mellom Ludvigsen og de tre fornærmede, da utover de fornærmedes forklaringer.

Politiet har i løpet av etterforskningen finkjemmet Ludvigsens datamaskiner, skylagring, mobiltelefoner. De har også gått gjennom samtalelogger for å sikre bevis i saken. Tidligere har iTromsø skrevet at Ludvigsen har blitt fremlagt bildebevis i avhør med politiet.

– Basert på en samlet vurdering av bevisene, hvor fornærmedes forklaringer, vitneforklaringer og en del dokumentasjon og tekniske beviser inngår, mener jeg at vi kan bevise at det har foregått seksuell omgang mellom Ludvigsen og de tre fornærmede. At seksuell omgang har funnet sted er også et vilkår i alle tiltalepunktene, så det må jeg nesten mene at jeg kan bevise, sier statsadvokaten.

– Vil bildene være sentrale i bevisførselen?

– Jeg vil ikke forhåndsprosedere saken nå, men for å etterprøve særlig to tiltalepunkter som knytter seg til utnyttelsen av den fornærmede som strakte seg fra 2011 til 2017, har vi samlet mye bevis. Vi mener de bygger opp om det han sier, forteller Nordmo.

– Gikk fram på samme måte

– Alle de tre asylsøkerne beskrives som ressurssvake, og en er sågar lettere psykisk utviklingshemmet. Mener dere Ludvigsen har hatt et modus?

– Jeg vil ikke si så mye om det, men vi har altså tre ulike personer som forklarer seg relativt likeartet om svært like situasjoner. Han har gått fram på samme måten overfor alle tre, svarer statsadvokaten.

Utnyttelsen av den særlig sårbare asylsøkeren, som skal ha startet i 2011, skal ha fortsatt fram til november 2017. Da startet politiet etterforskning av saken.

– Mener dere overgrepene ville fortsatt dersom dere ikke hadde grepet inn?

– Det kan jeg ikke svare på. Det blir spekulasjon fra min side, sier Nordmo.

Ettersom overgrepene skal ha fortsatt etter at Ludvigsen fratrådte sin stilling som fylkesmann i 2014, er eks-fylkesmannen også tiltalt etter menneskehandelparagrafen: «For ved misbruk av sårbar situasjonen eller annen utilbørlig adferd å ha utnyttet eller forledet en person til seksuelle ytelser».

– Vi kunne brukt samme paragraf som ved stillingsmisbruket, som både går på å utnytte stilling og tillitsforhold, men vi mener at det ikke foreligger et tillitsforhold mellom Ludvigsen og den fornærmede i årene etter 2014, sier Nordmo.

Ludvigsen risikerer inntil 12 års fengsel. Han nekter straffskyld og bestrider samtlige tiltalepunkter.

Saken mot eks-fylkesmannen er ennå ikke berammet, men Nordmo håper at den skal gå for retten før sommeren neste år.

Vanskelig for de fornærmede

Advokat Håvard Flatland representerer den tidligere asylsøkeren som nå har fått diagnosen lettere psykisk utviklingshemmet. Han sier at hans klient er kjent med at det nå er tatt ut tiltale i saken, og at vedkommende synes det er godt at politiet har tatt hans forklaring på alvor.

– Han ønsker nå at saken skal gå sin gang og etter hvert bli et tilbakelagt kapittel. Det har vært en belastende prosess for ham, og han har også opplevd det som belastende å være en del av etterforskningen. Han ser nå fram til at saken skal behandles av retten slik at han kan bli ferdig med dette, sier Flatland.

Gunnhild Bergan, bistandsadvokat for en av de andre to fornærmede i saken, er ordknapp om tiltalen.

– Det har vært en vanskelig prosess for min klient. Han har det ikke bra.

– Er han lettet over at det nå er tatt ut tiltale?

– Ja, svarer hun.

Mannen som først anmeldte Ludvigsen i 2015 representeres av advokat Beate Arntzen. Hun sier til iTromsø at det for mannen var veldig vanskelig å anmelde Ludvigsen, men at han i dag er glad for at han gjorde det.

– Det er mye oppmerksomhet rundt saken nå, og det er tøft for han. Likevel er han lettet over at det nå er tatt ut tiltale, sier hun, og fortsetter:

– Han er lettet over at de andre fornærmede har turt å fortelle om det de har vært utsatt for. Saken har vært svært vanskelig for ham.

Les alt om sedelighetssaken her.