Torsdag stenger disse holdeplassene

På grunn av gravearbeid stenges tre holdeplasser fra torsdag og fire uker fremover.

STENGTE HOLDEPLASSER: Rute 24 vil i ukene fremover ha en del endrede holdeplasser. 

nyheter

Troms fylkestrafikk skriver på deres Facebook-side at Dramsvegen er stengt ved Rødhettestien og at dette fører til omkjøring og stengte holdeplasser for rute 24. Dette vil vare fra og med torsdag 29. november og cirka fire uker fremover. Årsaken til dette er gravearbeid.

Ruten vil derfor kjøre via Veslefrikkvegen – Erling Kjeldsens Veg, og følgende holdeplasser stenges: Rødhettestien, Gjennomgangsbygget og Grønnåsen kirke.

Troms Fylkestrafikk ber passasjerene bruke holdeplassene Lysaker, Veslefrikkvegen eller Breivangvegen.