Kjørte 102 km/t i 60-sonen – må punge ut

Kjørte i 102 kilometer i timen i 60-sone.

KJØRTE FOR FORT: Mannen kjørte for fort på fylkesvei 91 på Ramfjordmoen i Tromsø. 

nyheter

En 27 år gammel mann fra Tromsø er i Nord-Troms tingrett dømt til å betale 10.000 kroner i bot etter at han i oktober i år kjørte en personbil med en hastighet på 102 kilometer i timen i 60-sonen. Dette skjedde på Fylkesveg 91 på Ramfjordmoen i Tromsø.

Siktede ga en uforbeholden tilståelse og har samtykket i at saken avgjøres ved tilståelsesdom. Hadde vedkommende ikke tilstått vill boten vært på minimum 15.000 kroner, står det i dommen.

I tillegg til boten mister 27-åringen førerretten i åtte måneder.


STRAFF-O-METER: Velg fartssone og hastighet - sjekk hva straffen blir3. Sannsynlig reaksjon

[*] Straff-o-meteret gir svar på forventet straff ved normale omstendigheter, altså der det er verken spesielt formildende eller skjerpende omstendigheter. ■ Flere forhold kan innvirke på straffenivået, slik som prikkbelastninger fra tidligere, kjøreforhold, sikt, skadeomfang samt rulleblad. Endringer i rettspraksis beveger dessuten straffenivået i strengere eller mildere retning. ■ Normalt blir det ikke påstått bøter i kombinasjon med samfunnstraff eller ubetinget fengsel. Bøtesatsene er ajour pr. januar 2018. ■ Grensene mellom de ulike straffereaksjonene er basert på "Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff i ulike hastighetssoner", rundskriv fra Riksadvokaten av 19. oktober 2007 (ikke videreført). ■ Førere under 18 år slipper normalt ubetinget fengselsstraff. ■ Kilder: "Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker", "Standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser" og "Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv." | Av: Trond Haakensen og Stian Andreassen ©iTromsø