Skal utdanne 25 samiske sykepleiere

UiT og Samisk høgskole har fått penger til 25 nye studieplasser for samiske sykepleiere.

SAMISK: UiT har fått to millioner til å starte en sykepleierutdanning på samisk. 

nyheter

Det er i budsjettforliket mellom de borgerlige partiene på Stortinget som man er kommet til enighet om å tildele UiT pengene til studiet.

Ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) er det viktig å gi sykepleierutdanning på samisk.

– Det å ha en egen sykepleierutdanning med samisk språk og kulturkunnskap vil bety at samiske syke og eldre kan få hjelp og pleie på sitt morsmål, sier hun i en pressemelding.

Samarbeid om utdanningen

Sykepleierutdanningen skal være et samarbeid mellom Samisk høgskole og UiT der førstnevnte skal stå for språk- og kulturkunnskap, mens UiT skal stå for den helsefaglige delen av utdanningen.

Det er bevilget to millioner kroner i såkalte oppstarts- og utviklingsmidler i 2019.