Omfattende omdirigeringer for bussene i sentrum torsdag

En høyspentledning skal graves ned i Strandveien ved Mack – noe som i sin tur fører til omfattende omdirigeringer av rutebussene gjennom sentrum.

GRAVING OG STENGING: Torsdag kveld skal alle bussruter forbi dette krysset – Strandveien/Musegata – omdirigeres på grunn av graving i gata. 

nyheter

– Det blir en del ekstra kilometer. Når det stenges av gater i sentrum, blir det kinkig for bussene å komme fram, sier Hallgeir Austlid, rådgiver i Troms Fylkestrafikk.

Det er i forbindelse med etableringen av kollektivfelt i Strandveien at gravingen skal foregå.

Høyspentledning

Entreprenøren skal legge en høyspentledning i rør under Strandveien, og fra torsdag klokken 19.00 må samtlige bussruter som passerer strekningen ta til dels lange omveier.

– Det gjelder rutene 33, 34, 37 og 42. De vil bli dirigert inn i tunnelsystemet, forteller Austlid.

De tre sørgående rutene 33, 37 og 42 vil gå som vanlig fra holdeplassen ved Telegrafen (Sjøgata S4). Men istedenfor å kjøre Strandveien sørover, skal bussene kjøre nordover for så å kjøre inn i tunnelen i Hansjordnesbukta.

– Rute 33 og 37 tar Sentrumstangenten og kjører ut av tunnelen ved Fylkeshuset, mens 42 kjører direkte til Giæverbukta.

For nordgående rute – 34 – blir det også en underjordisk omvei.

Forsinkelser

– Rute 34 kjører inn i tunnelen ved Fylkeshuset og kommer ut i Hansjordnesbukta før den tar en ekstra loop gjennom sentrum, forklarer Austlid.

Han sier at passasjerene nok må belage seg på at bussturene kan ta litt lenger tid enn normalt.

– Det kan bli en del forsinkelser, men arbeidet skal ifølge entreprenøren være ferdig natt til fredag.

– Om de ikke møter på noen uventede hindringer, da.