Kjørte uten førerkort for femte gang

På tross av sin unge alder ble en mann dømt for kjøring uten førerrett for femte gang.
nyheter

En 24 år gammel mann er i Nord-Troms tingrett dømt til 14 dagers fengsel og en bot på 10.000 kroner. Fullbyrding av fengselsstraffen utsettes med en prøvetid på to år.

Bakgrunnen for dommen er at han 17. november i år førte en personbil i Forsøket i Tromsø, uten å ha gyldig førerkort for personbil. Siktede har blitt domfelt for kjøring uten førerrett fem ganger, første gang i 2010, deretter i 2011, 2015 og 2017.

Siktede fylte ikke 18 år før i 2012 og fikk ikke førerkort for bil før i 2013. De to overtredelsene fra 2010 og 2011 gjaldt ifølge siktedes forklaring kjøring med moped.

I dommen står det at retten har kommet fram til at kjøring uten førerett for moped ikke kan sidestilles med tilsvarende handling med motorvogn.