Enige om budsjettet: Årelater disposisjonsfond for å skjerme byens barn og unge

Onsdag skal neste års kommunebudsjett spikres – og nå kan det avsløres hvordan både posisjon og opposisjon vil skjerme barn og unge fra omfattende kutt.

ALVORLIGE: Den samlede posisjonen i kommunen: SVs Pål Julius Skogholt, Rødts Jens Ingvald Olsen, Ap-ordfører Kristin Røymo og partiets finanspolitiske talsperson, Jarle Heitman, har bestemt seg for å bruke disposisjonsfondet til å sprøyte inn penger i pleie- og omsorgssektoren.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Og det er – ikke uventet – kommunens «bankbok» – disposisjonsfondet – som nå tappes.

En tredel av midlene blir beslaglagt for å kunne skjerme kommunens barn og unge.

Mandag ettermiddag presenterte de styrende samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, SV og Rødt sitt omforente budsjettforslag.

LES OGSÅ: Dette er kuttene som skal spare inn 90 millioner hos pleie- og omsorg (For abonnenter)

56 mill. fra disposisjonsfondet

– Det er nettopp for slike situasjoner som vi nå står i som disposisjonsfondet er skapt, sier SVs Pål Julius Skogholt.

Ap, SV og Rødt foreslår at samtlige av de foreslåtte nedskjæringene innenfor barnehage, skole, barnevern og kultur reverseres – og at man isteden bruker knappe 56 millioner kroner av disposisjonsfondet.

Øvrige foreslåtte kutt beholdes.

LES OGSÅ: «Spillet om budsjettet har så vidt begynt»

Beholder øvrige kutt

– Vi har imidlertid bedt om å få en konsekvensanalyse av disse kuttene presentert i forbindelse med Økonomirapport I i april, sier Skogholt.

De tre samarbeidspartiene sier at det er bevisst politikk at man ikke går direkte på pleie- og omsorgssektoren med krav om kutt.

– Administrasjonssjefen har sagt at hun trenger overføringer på 90 millioner til sektoren for å kunne gjennomføre de nødvendige endringene – og for å få dette på plass trenger hun også tid, sier ordfører Kristin Røymo.

Hun suppleres av Rødts Jens Ingvald Olsen.

– Vi har ikke kunnet kutte i sektoren før nå, det er først nå som vi har oversikt over pengebruk, årsaker og den faktiske situasjonen i sektoren, sier han.

LES OGSÅ: Vil ikke kutte i skole for å finansiere helse og omsorg

Beklager uro

Venstresidepolitikerne sier at administrasjonssjefens foreslåtte kutt i oppvekstsektoren har skapt mye unødvendig uro.

– Folk blir med rette bekymret, sier Olsen.

Ordføreren sier at protestene har blitt hørt.

– Det må være første gang noensinne som kommunens rektorer går ut og advarer mot konsekvensene av et foreslått kutt. Og vi er enige i protestene, sier hun.

Høyre ganske likt

Høyre har også jobbet fram et revidert budsjettforslag. Tallmessig ligger man ikke så langt unna det venstresiden foreslår – men man har en noe annerledes innretning på finansieringen.

– Vi tar forbehold for at saken skal behandles i vår kommunestyregruppe mandag kveld, men vi foreslår at vi henter penger fra administrasjonen og fra disposisjonsfondet i kommunen, sier Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe.

IKKE LANGT FRA HVERANDRE: Høyres og Erlend Svardal Bøes (til høyre) «skyggebudsjett» ligger ikke så langt unna Arbeiderpartiet og Jarle Heitmans. Begge baserer seg på bruk av sparepenger for å dekke merforbruk i pleie- og omsorgssektoren. Foto: Christer Pedersen  Foto: Ronald Johansen

50 mill. fra disposisjonsfond

I partiets «skyggebudsjett» legger man opp til at 7,5 millioner kroner skal hentes fra effektivisering i administrative tjenester.

– Resten – cirka 50 millioner kroner – vil vi hente fra avsetting til disposisjonsfondet, sier Bøe.

Han mener at en slik løsning vil bøte på de umiddelbare problemene i kommunen.

– Vi må stole på administrasjonssjefen når hun sier at det økonomiske handlingsrommet i kommunen vil bedre seg i 2020 – og at kuttforslagene i 2019 er midlertidige, sier Bøe.

LES OGSÅ: Kommunen må justere budsjettet for neste år etter statsbudsjettforliket

Henter fra flere steder

Fremskrittspartiets gruppeleder Anni Skogmann ønsker også å bruke en del penger fra disposisjonsfondet – men bare en tidel av det Høyre legger opp til.

– I vårt forslag bruker vi 5,5 millioner kroner fra fondet. Resten henter vi andre steder, sier hun.

DRASTISK: Fremskrittspartiets og Anni Skogmans «skyggebudsjett» inneholder blant annet kutt i kultursektoren på 45 millioner kroner. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

Også Skogman tar forbehold i at budsjettforslaget skal behandles i kommunestyregruppa mandag kveld, men sier at hovedretningen neppe blir endret.

Vil kutte i voksenkultur

– For oss er det viktig å velge hva vi ønsker å prioritere. Derfor foreslår vi å hente 45 millioner fra reduserte overføringer til kultur for voksne, 18 millioner kroner fra stillingsreduksjoner innenfor ikke lovpålagte oppgaver, samt syv millioner kroner fra konkurranseutsetning av renhold og næringsavfall, sier Skogman.

I tillegg har man innsparingspunkter på cirka ti millioner på eksempelvis lavere kurs-, reise-, digitaliserings- og kompetansebudsjetter.

Vil senke eiendomsskatten

– Jeg skjønner jo at vi kommer til å få huden full for at vi ønsker å kutte på kulturbudsjettet, men vi mener at vi må velge hva vi ønsker å prioritere. Kultur bør voksne folk kunne betale på egen hånd, sier hun.

Om man gransker Frps budsjettforslag så ser man at de foreslåtte innsparingene er langt høyere enn de 90 millioner kronene som administrasjonen ønsker å omfordele.

– Vi foreslår å redusere eiendomsskatten med 47 millioner kroner. Å kutte i eiendomsskatten er et av de viktigste spørsmålene for oss, og vi foreslår derfor kutt, sier Skogman.