Midlertidige studentbrakker får stå ett år til: – Uheldige omstendigheter

Den midlertidige boligriggen for studenter ble oppført i 2012 for å stå i tre år. Nå forlenges bruken med ett år til.

BOLIGRIGG: Den midlertidige studentboligriggen i Minnelundveien blir stående ett år til. 

nyheter

Da brakkeriggen i Minnelundveien ble godkjent oppført i 2012 som midlertidige hybler for studenter, var det meningen at den skulle fjernes etter tre år.

I 2017 ble det gitt tillatelse til forlenget plassering av riggen til 1. november 2018. Nå har tiltakshaver Studentsamskipnaden i Tromsø søkt om forlenget plassering av riggen til 1. desember 2019.

– På grunn av uheldige omstendigheter på Svalbard har det blitt forsinkelser i planlagte utbygginger i Tromsø. Boligriggen er for å avbøte problemer med boligtilgang rettet mot studenter, til permanente studentboliger ved Dramsveien er ferdigstilt. Boligriggen er ikke til ulempe for omliggende område, heter det i kommunens godkjenning av tiltaket.

Ifølge tiltakshaver skulle de vært i gang med byggetrinn 3 i Smørbukklia ved Dramsveien, men tap av brakkerigg i storm og rasutsatte boliger på Svalbard fører til utsettelse.