Arctic Pride får kommunens kulturpris: - Årets viktigste bidrag til Tromsø som en raus, åpen og mangfoldig by

Hedersprisen, kultuprisen, kulturminneprisen, likestillingsprisen og idrettsprisen som kommunen deler ut hvert år ble overrakt under kommunestyrets møte onsdag.
nyheter

Det var orfører Kristin Røymo som delte ut prisene.

- Velkommen til årets mest høytidelige øyeblikk i kommunestyret, sa hun - før hun delte ut prisene.

Vinnerne av de forskjellige prisene var (med juryens begrunnelse):

HEDERSPRIS: Øyvind Sjøvoll og ordfører Kristin Røymo  Foto: Christer Pedersen

 

Tromsø kommunes hederspris 2018 går til Øivind Sjøvoll for hans pionervirksomhet og satsing på en scene for unge og nyskapende musikere og kunstnere, et sted til glede og nysgjerrighet for et interessert publikum som har skapt store ringvirkninger i kulturlivet i Tromsø. 

Kunst er risiko. Scenen og stedet vi snakker om – Cafe Circa – ble stengt tidligere i år, men som han selv sier i et intervju i avisa iTromsø: «Jeg sier ikke farvel, jeg sier på gjensyn. Gründer og musiker Øivind Sjøvoll sier at han vil komme tilbake til Tromsøs uteliv – men kan ikke si når eller hvordan.»

KULTURPRIS: Tromsø kommunes Kulturpris deles ut av ordfører Kristin Røymo - og en stolt festivalsjef i Tromsø Arctic Pride, Stein Fredriksen, tar imot.  Foto: Christer Pedersen


Tromsø kommunes kulturpris 2018 går til Tromsø Arctic Pride, for spennende og kreativ bruk av kunst, kultur og kunnskap som har gitt årets viktigste bidrag til Tromsø som en raus, åpen og mangfoldig by.

Ordfører Kristin Røymo deler ut kommunen Kulturminnepris til Margareth Eidem og Klara Hveding.  Foto: Christer Pedersen

 

Kulturvernprisen 2018 går til Margareth Eidem og Klara Hveding for deres mangeårige arbeid med å ivareta Låvhaugen bygdemuseum. Margareth og Klara har jobbet iherdig med å ta vare på bygget og skaffe finansiering til ivaretakelse av bygdemuseet.

Deler av Cat Collective med deler av Tromsø kommunes likestillingspris. Ordfører Kristin Røymo delte ut prisen.  Foto: Christer Pedersen

 

Årets likestillingspris tildeles Cat Collective for sitt arbeide for å utvikle ferdigheter og skape rollemodeller og ett nettverk for unge kvinner i Tromsø som trenger et springbrett for å få fart på en karriere innen kunst og kultur. Med sitt arbeid i 2018 har Cat Collective på kort tid gjort et langt skritt framover og lyktes i dette arbeidet i en ellers så mannsdominert bransje. De har vist at kvinner kan og kvinner vil, og gjennom gode nettverk og god kompetansedeling får de det til!

KAMPSPORT: Alexandra Divina mottok Tromsø kommunes Idrettspris fra ordfører Kristin Røymo.  Foto: Christer Pedersen

 

Tromsø kommunes idrettspris for 2018 tildeles Alexandra Divina. Alexandra er ung og har mange år foran seg innen denne sporten. Hun fremstår som et godt forbilde for andre unge idrettsutøvere, og som god ambassadør for Tromsø. Vi ønsker lykke til med videre karriere som kickboxer.