Utenlandsk statsborger kan få inntil seks års fengsel for voldsepisode på Stortorget

Slo en annen mann i 20-årene bevisstløs natt til søndag 11. november.

Videre varetekt: Den utenlandske statsborgeren har sittet i varetekt siden 12. november. 

nyheter

Rundt klokka 02.00 samme natt skal den utenlandske 28-åringen ha slått fornærmede i hodet/ansiktet med knyttet neve slik at fornærmede falt i bakken og ble liggende bevisstløs.

Kraniebrudd og blødninger i hodet

Fornærmede, som også er i 20-årene, ble påført kraniebrudd og blødninger i hodet, og lå innlagt på UNN for behandling i en periode. Aktor opplyste i fengslingsmøtet denne uken at fornærmede har blitt utskrevet fra sykehuset.

Journalnotater fra UNN viser at fornærmede har fått redusert lukte- og smakssans i etterkant av voldsepisoden.

Seks års strafferamme

Den siktede 28-åringen ble varetektsfengslet mandagen etter fram til 10. desember, og Nord-Troms tingrett tok begjæringen fra påtalemyndigheten om videre fengsling fram til 7. januar 2019 til følge.

I fengslingsreferatet heter det at siktelsen gjelder et alvorlig tilfelle av vold hvor en betydelig fengselsstraff kan påregnes, og strafferammen er inntil seks års fengsel dersom mannen dømmes.

Ikke tilknyttet Norge

Retten begrunner den videre fengslingen blant annet med at det er grunn til å frykte at siktede vil kunne forsøke å forlate landet om han slippes fri, all den tid siktede ikke har annen tilknytning til Norge enn at fiskefartøyet han er mannskap på leverer fangsten her.

Rederiet er russisk, og hans familie bor i Russland.

Rettssak i januar/februar

Aktor opplyse under fengslingsmøtet at det tas sikte på å beramme hovedforhandling i saken rundt månedsskiftet januar/februar 2019.