Politikerne får sterkere trygdeordninger

Nye regler for frikjøpte politikere gir sterkere trygdevern.

NYE REGLER: Frikjøpte politikere som har politikk som «hovedgeskjeft» skal få nye og tryggere regler for ulike velferdsgoder. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Kommuneloven ble endret i år på punktet som regulerer politikere som har sitt politiske vern «som hovedbeskjeftigelse». Blant annet regulerer dette sykelønn og foreldrepenger – et område som tidligere har vært uklart.

Den viktigste forutsetningen bak endringen i loven er at politikere ikke skal tape penger på å bli syke eller føde barn – samtidig som de er frikjøpte politikere.

Viktig for lokaldemokratiet

I forarbeidene til loven skriver Lovutvalget: «Et godt og velfungerende representativt lokaldemokrati må ha det som mulighet at alle kan delta i lokalpolitikken og påta seg verv uten å risikere økonomiske belastninger som følge av for eksempel sykdom».

Formannskapet skal tirsdag ta stilling til om de ønsker å innføre en ny instruks for tromsøpolitikerne.

Omfattende dokumentasjon

Hovedtrekkene i den nye ordningen i Tromsø vil være:

• Kommunen skal dekke mellomlegget mellom Nav-utbetalingene og politikerlønna.

• Politikerne må kunne dokumentere overfor kommunen hva de får i Nav-utbetalinger.

• Politikerne må selv ta seg av krav overfor Nav, men de må dokumentere sykdom overfor kommunen.

• Politikerne må dokumentere overfor kommunen hvor stor stillingsbrøk de fortsatt har hos arbeidsgiver – og er man selvstendig næringsdriver så må man dokumentere omfanget av virksomheten.