Besøkstjenesten fikk julegave på 50.000 og en strøm av nye frivillige

Etter et NRK-innslag fikk Tromsø Røde Kors en strøm av henvendelser om å bli besøksvenn. Onsdag kunne Bonord glede besøkstjenesten med 50.000 kroner i julegave.

GAVESJEKK: Direktør Svein Dalsbø i Bonord overrekker sjekken på 50.000 kroner til frivillig Jorun Støvne Pettersen (fra venstre), styreleder Johanne Henriksen og frivillighetskoordinator Sunniva Johansen. 

nyheter

Det var NRK-innslaget om en eldre kvinne som ikke fikk besøk av noen, som førte til at Tromsø Røde Kors nesten fikk like mange henvendelser på ei uke som de gjør i løpet av et helt år.

– Vi fikk 85 nye henvendelser i løpet av ei uke, vanligvis får vi et par i uka. Nå skal vi kurse de nye. Vi har 42 personer på venteliste for å få besøksvenn, sier frivillighetskoordinator Sunniva Johansen i Tromsø Røde Kors.


Røde Kors har 35 besøksvenner i Tromsø. Nå har 83 nye meldt sin interesse

Det ser lovende ut for de 42 som fortsatt venter på besøksvenn i Tromsø.

 

Ny julegavetradisjon

Det skjer samtidig som Bonord og boligselskapene har valgt å gi årets julegave på 50.000 kroner til nettopp Besøkstjenesten til Tromsø Røde Kors. Tidligere år har julegaven tilfalt styreledere i de 370 boligselskapene, men etter at Virkelig fikk julegaven i fjor, følger de opp den nye tradisjonen med å støtte frivilligheten og dugnadsånden.

– Det er en del av vårt verdigrunnlag. Vi har mange enslige eldre medlemmer som bor i våre borettslag, spesielt i Kroken, på Håpet og Stakkevollan. De flytta inn på 1970- og -80-tallet. En god del av dem er enslige som har behov for besøkstjenesten, sier direktør Svein Dalsbø i Bonord.


Hunden Silke skal hjelpe ensomme eller stressede studenter

Hunden Silke hilste på Matthew og Lisa da Studentvelferden på UiT, sammen med Røde Kors, lanserte besøkshund for studenter med ensomhet eller eksamensstress.

 

Flere aktiviteter

JULEGLEDE: Direktør Svein Dalsbø (fra venstre), kommunikasjonssjef Kim Nordli, frivillig Jorun Støvne Pettersen, styreleder Johanne Henriksen og frivillighetskoordinator Sunniva Johansen da Bonord ga Besøkstjenesten på Tromsø Røde Kors 50.000 kroner i julegave. 

 

Besøkstjenesten til Røde Kors har i tillegg til én til én-besøk, treff på sykehjem og på Røde Kors-huset. Et forsøk med nabolagsgrupper i Strandkanten borettslag/Senior har slått an og blir utvidet til andre borettslag.

– Beboerne møtes til gym en gang i uka, de har faste møter med kaffe til. På Røde Kors-huset har vi mandagstreff en gang i måneden, tirsdagstreff og gruppetrim på torsdage. Med så stor pågang av nye besøksvenner kan vi utvide med flere aktiviteter, forklarer Sunniva Johansen.


juryens begrunnelse
  • «Årets mottaker av Bonords julegave er en fantastisk organisasjon som gjør svært mye for veldig mange, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dagens samfunn blir stadig kaldere og alle som jobber med å bekjempe dette bør bejubles! Ensomhet er kanskje det største problemet blant dem som blir eldre, men også for andre utsatte grupper, og dette er voksende. Vi går nå inn i julen, og det er mange mennesker som opplever denne tiden som ekstra tung. Juryen ønsker å belønne en organisasjon som fokuserer på dette og handler. Årets julegave går til det lokale arbeidet til Røde Kors besøkstjeneste, for deres fantastiske frivillighetsarbeid»
 

Det var en jury på tre, bestående av Svein Dalsbø, kommunikasjonssjef Kim Nordli i Bonord og styreleder Johanne Henriksen i Knausen borettslag, som avgjorde at Besøkstjenesten får 50.000 kroner i julegave.


Tromsø Matsentral overrasket med julegave til nesten 300.000 kroner

Prosjektleder Geir Arne Norstrand tok nesten til tårene da matsentralen fikk uventet besøk fredag formiddag.

 

Glad styreleder

– Det bor mange eldre i borettslagene som har blitt alene, hvor det bare er tøffelavstand mellom folk. Vi har lokaler som beboerne kan bruke gratis, både til trimgruppe og digital aften. Som styreleder har jeg lyst til å gjøre noe for beboerne våre, og jeg ble glad da jeg så prosjektet om nabolagsgrupper, forteller Johanne Henriksen.

– Hva skal dere bruke julegavepengene til?

– Blant annet til å få gjennomført kobling mellom folk og steder hvor de kan møtes. Skape sosiale møteplasser med kaffe og vafler, sier Sunniva Johansen.