Aldri solgt så mye villfanget sjømat – forventer omsetning på over 12 milliarder

Norges Råfisklag går inn i 2019 med den høyeste omsetningen i råfisklagets 80 år lange historie.

REKORDSTOR OMSETNING: Norges Råfisklag har grunn til å juble over årets omsetning, som de forventer vil overstige 12,5 milliard kroner.  Foto: Rune Moe

nyheter

– Når 2018 avsluttes forventer vi at omsetningen passerer 12,5 milliarder kroner, vel en milliard opp fra de to foregående årene, sier adm. direktør Svein Ove Haugland i en pressemelding.

GODE MARKEDSFORHOLD: At torsken fortsatt drar størstedelen av omsetningsverdien til tross for fallende torskekvote, skyldes ifølge administrerende direktør i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland, gode markedsforhold, betydelig konkurranse om råstoffet og dermed gode priser betalt til fisker.  Foto: Norges Råfisklag

 

Etter uke 50 viser omsetningen 12,4 milliarder kroner. Torsk står for rundt 60 prosent av den samlede verdien, og er således den viktigste art for omsetningen – til tross for en noe fallende torskekvote de siste fem årene.

– Forklaringene ligger i gode markedsforhold, betydelig konkurranse om råstoffet og dermed gode priser betalt til fisker, sier Haugland.


Kvoten for sjarkene i åpen gruppe blir trolig enda mindre enn foreslått

Fiskeridirektøren har etter høringsrunder fastsatt endelig kvoteråd til statsråden for sjarkene i åpen gruppe.

 

Det er norske fiskere som står for størstedelen av råfisklagets omsetning med sine 80 prosent. De resterende 20 prosentene kommer fra utenlandske fiskefartøy. Totalt er det vel 4.500 fiskebåter og rundt 200 fiskeindustribedrifter som har bidratt til rekordomsetningen i råfisklaget. Med andre ord er det mange som har vært i aktivitet for å skape de rekordstore verdiene.

– Selv om fiskeflåten har hatt fem meget gode år, vil det være noe større variasjoner i resultatene for fiskeindustrien. Dette som følge av økt produksjonskapasitet, fallende torskekvote og derav meget hard konkurranse om råstoffet, avslutter Haugland.


Rederne i havfiskeflåten i nord ønsker å lukke adgangen til snøkrabbefiske

Havforskningsinstituttet kom denne uken med sin anbefaling på snøkrabbekvote for 2019. Nå ber fiskebåtrederne i nord at fisket lukkes for å sikre lønnsomhet.