Jobber du i julen? Dette burde du vite.

Her er dine rettigheter i forbindelse med arbeid i julen og nyttårshelgen.

Illustrasjon 

nyheter

I julen er det tre dager som regnes som offisielle helligdager: 1. og 2. juledag (25. og 26. desember), samt 1. nyttårsdag. Julaften regnes som helligdag fra klokken 12.00. Siden nyttårsaften alltid vil være dagen før en helligdag, vil arbeid etter klokken 18.00 telle som helligdagsarbeid.

Turnusarbeidere må ofte jobbe på «røde dager», og derfor sikrer arbeidsmiljøloven at noen av disse blir fridager, slik at man ikke risikerer å måtte jobbe alle de lovbestemte fridagene.

Fagforbundet Delta viser til lovens hovedregel, som sier at dersom man har jobbet på en rød dag, skal man ha arbeidsfri den følgende røde dag.

Turnus i høytiden

Arbeidstider i forbindelse med høytider blir imidlertid ofte omarbeidet, slik at man gjerne jobber etter en «juleturnus». Da kreves det at arbeidsplanen skal utformes i tråd med arbeidsmiljøloven og tariffavtalenes bestemmelser, og avtales skriftlig med tillitsvalgt.

For dem som jobber dagtid i kommunesektoren og helseforetakene, skal jule- og nyttårsaften være arbeidsfri fra klokken 12.00 uten trekk i lønn, ifølge tariffavtalene.


 

Selv om du i utgangspunktet har julefri, kan du bli innkalt til å jobbe på grunn av for eksempel sykefrafall. Du kan reservere deg mot å jobbe utover avtalt arbeidstid, men da må det foreligge tungtveiende helsemessige eller sosiale årsaker.

Lønnstillegg

I kommunene, kirken og sykehussektoren har arbeidstakere krav på et tillegg på 133,33 prosent per arbeidstime, for arbeid på helligdager (unntatt søndager) og mellom klokken 12.00 og 24.00 på jul- og nyttårsaften.

I private virksomheter kan tariffavtalen ha andre bestemmelser om kompensasjon.

For virksomheter som er tilknyttet Virke-HK slutter ordinær arbeidstid jul- og nyttårsaften klokken 13.15. Arbeid etter dette skal godtgjøres med et tillegg på 100 prosent per time.


Kilder: Fagforbundene Virke og Delta