Vegvesenet krever Ikea-vei

Statens vegvesen varsler to rekkefølgekrav i sin uttalelse til reguleringsplan for Ringveien næringspark.
nyheter

Eiendom 116/380 på Ringvegen Langnes er satt av til formål møbelvarehuset Ikea. Ikea Norge har ennå ikke bestemt seg for om de skal opprette handelshus i Tromsø, men Statens vegvesen har allerede lagt ned krav for Ringveien næringspark.

– Det skal ikke gis igangsettingstillatelse for næring i planområdet før ny internvei fra Ørneveien forbi Ikea/vestre Mortensnes og til Ringveien næringspark er opparbeidet. Det skal ikke gis igangsettingstillatelse for næring i planområdet før nytt kryss på Erling Kjeldsens vei og forlengelse av internvei Ærfuglveien helt fram til Erling Kjeldsens vei er etablert, skriver de.


Vil stenge denne veien for gjennomkjøring

Beboerne i Rypeveien på Håpet sliter med omfattende gjennomfartstrafikk.