Sildesalgslaget omsatt over 1,6 millioner tonn i år: – Det er et formidabelt kvantum

Intet annet fiskeri i Norge utgjør mer i kvantum enn det pelagiske fiskeriet — altså fiskeslag som sild, makrell og lodde.

EVENTYRLIG: Notflåten hadde nok et godt år i 2018. Her leverer Reinefangst og Båragutt sild til Nergård Sild i Senjahopen i høst.   Foto: VIDAR BJØRKLI

nyheter

I 2018 har Norges Sildesalgslag omsatt over 1,6 millioner tonn. Det skriver Folkebladet.

Det utgjør omlag 70.000 tonn mer enn i 2017, og er nærmere 70 prosent av all fisk som fiskes i Norge i år.

– Det er et formidabelt kvantum, men omsetningen har gått problemfritt, skriver administrerende direktør Paul Oma i Norges Sildesalgslag på lagets nettside.

At omsetningen har gått problemfritt tilskriver han sildelagets dyktige medarbeidere som han viser til har et utmerket daglig samarbeid med fiskerne på havet og kjøperne på land.


Fangstet bare 4800 ishavssel i 2018: Forskerne anbefaler en seksdobling til neste år

Fiskeridirektoratet er klar med forslag til regulering av selfangsten i Øst- og Vestisen, og langs kysten av Norge for 2019.

 

Verdi

Verdien av det oppfiskede kvantumet på 1,6 millioner tonn utgjorde omlag 7,9 milliarder kroner. Det var en økning på cirka 800 millioner kroner sammenlignet med 2017. Hele verdiøkningen kan tilskrives økt omsetning av fisk til fiskemel og fiskeolje. For konsumfiskeriene er verdien stort sett uendret fra 2017 til 2018, skriver Oma.

Oma skriver videre at konsumomsetningen har blitt redusert med 75.000 tonn.

– Men en prisoppgang i konsumsektoren på 8 prosent har bidratt til at totalverdien for konsum er uendret.


Loddebestanden i Barentshavet er på retur: Vil trolig anbefale kvotekutt

Etter årets loddetokt, vil norske og russiske forskere trolig anbefale reduserte kvoter til neste år.

 

– Er optimister for 2019

– Mye har gått bra, men noe kan nok gjøres enda bedre i 2019, skriver Paul Oma og slår fast følgende:

– Vi i sildelaget er optimister, og vi har stor tro på at også 2019 kan bli et bra år for sildelagets medlemmer og pelagisk fiskerinæring. Det blir kvotereduksjoner på viktige fiskeslag, men forhåpentligvis vil vi kunne se en positiv prisutvikling som veier opp for kvotenedgangen. Vi skal gjøre vårt.


Aldri solgt så mye villfanget sjømat – forventer omsetning på over 12 milliarder

Norges Råfisklag går inn i 2019 med den høyeste omsetningen i råfisklagets 80 år lange historie.